/Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego

7 stycznia

2021

Niepraworządność w Unii Europejskiej?

Istnieje i ma się dobrze.

Kto jest jej największą ofiarą?

Likwidacja rolnictwa w Polsce

W Polsce nie można hodować świń poza szczelnie zamkniętymi budynkami. Do budynków nie powinny wlatywać nawet muchy! Żeby naszych świń czymś nie zaraziły.. wiec okna muszą być zakryte siatkami -do końca nikt nie wie jakimi ale to nic. Najwyżej przyjdzie weterynaria i powie że masz złe ale nie powie jakie są dobre. A jak robi się to za Odrą? W Niemczech świnie biegają pod chmurką. Tam mogą. Ale nie u nas. W taki sposób wykańcza się polskie rolnictwo.

swinie2021

Zdjęcia zrobione dziś w niemieckim gospodarstwie.

2020

inflacja 2019

1995

Zmarł Murray N. Rothbard.


smokecamels


1949

W gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy Koszykowej róg al. Ujazdowskich w Warszawie został zamordowany w czasie śledztwa Jan Rodowicz ,,Anoda” - harcerz 21. Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. gen. Ignacego Prądzyńskiego oraz słynnej „Pomarańczarni” (23 WDH im. Króla Bolesława Chrobrego), student Politechniki, żołnierz oddziału harcerskiego Grup Szturmowych Szarych Szeregów, w Powstaniu warszawskim zastępca dowódcy plutonu ,,Felek”, kompanii ,,Rudy”, batalionu ,,Zośka”, w akcji pod Arsenałem dowódca sekcji ,,butelki”, sierżant podchorąży - porucznik rezerwy piechoty ZWZ-AK, odznaczony Virtuti Militari V-ej klasy i dwukrotnie Krzyżem Walecznych . Jan Rodowicz został aresztowany w Wigilię 1948 roku. Aresztowanie Anody zainicjowała podpułkownik Julia Brystiger, ale formalny nakaz aresztowania wydał w tej sprawie major Wiktor Herer, czyli ówczesnym naczelnik Wydziału IV Młodzieży Departamentu V MBP, który po wielu latach usiłował wytłumaczyć swoją decyzję tym,, że aresztując „Anodę”, chcieli wraz z Brystigier uchronić go przed o wiele groźniejszym w skutkach dostaniem się w ręce słynącego z sadyzmu szefa Departamentu Śledczego, Józefa Różańskiego. Najbardziej prawdopodobną przyczyną aresztowania Anody był donos złożony przez konfidenta UB, który potajemnie działał w środowisku ,,zośkowców”. Prokuratura i UB oficjalnie ogłosiły, że przyczyną śmierci “Anody” był krwotok z tętnicy głównej spowodowany samobójczym upadkiem z okna IV piętra budynku. Ekshumacja przeprowadzona przez rodzinę Anody wykazała na jego ciele wgniecenia klatki piersiowej oraz niewielki otwór po postrzale znajdujący się za uchem.

anoda

1940

Wojna zimowa: zdecydowanym zwycięstwem wojsk fińskich zakończyła się bitwa na drodze Raate.

W zakończonym tego dnia starciu, które przeszło do historii jako bitwa na drodze Raate, Finowie zmasakrowali radziecką dywizję. Zastosowali taktykę, którą nazwali „motti” - polegającą na okrążaniu sił nieprzyjaciela posuwających się leśnymi duktami, rozdzielaniu ich na mniejsze grupy, zamykaniu w kotłach i w końcu niszczeniu głodem i ogniem. Fińscy historycy szacowali sowieckie straty w tej bitwie na 17 tys. ludzi. W ten sposób Finowie wielokrotnie zadawali Sowietom potężne straty. Wojna radziecko-fińska rozpoczęta atakiem Armii Czerwonej 30 listopada 1939 r., a zakończyła się 13 marca 1940 r. Finowie musieli oddać ZSRR część terytorium, ale straty Sowietów oraz ich sposób dowodzenia wskazywały, że w przyszłej wojnie Armia Czerwona będzie miała ogromne problemy.

motti

1939

W Warszawie odbył się pogrzeb Romana Stanisława Dmowskiego - założyciela, przywódcy i czołowego ideologa Narodowej Demokracji, pisarza politycznego, delegata polskiego na konferencję paryską w 1919 roku i sygnatariusza traktatu wersalskiego, ministra spraw zagranicznych w 1923 roku. Jego książka „Myśli nowoczesnego Polaka”, opublikowana po raz pierwszy w 1902 roku miała fundamentalny wpływ dla kształtującej się ideologii narodowej w Polsce i była faktycznym programem politycznym dla narodowych demokratów. Program Narodowej Demokracji opierał się na solidaryzmie społecznym, nacjonalizmie i powiększaniu polskiego stanu posiadania. Postulowano wypieranie Żydów i Niemców z życia gospodarczego i polonizowanie Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. Roman Dmowski spoczął w rodzinnym grobowcu na cmentarzu bródnowskim w Warszawie. Udział w uroczystościach pogrzebowych wzięło od 100 do 200 tysięcy ludzi. Na zdjęciu Członkowie Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga (ubrani w stroje obozowe) niosą na ramionach trumnę ze zwłokami Romana Dmowskiego do katedry św. Jana.

dmowski2

1839

Louis Jacques Daguerre ogłosił, że używając srebra i miedzianej płytki wynalazł proces zwany dagerotypem. Data ta jest przyjęta za dzień narodzin fotografii.

W Paryżu ogłoszono wynalezienie dagerotypii, metody utrwalania obrazu, której twórcą był Louis Jacques Mandé Daguerre oraz jego nieżyjący już wspólnik Joseph Niépce. Metoda wykorzystywała znane urządzenie o nazwie camera obscura (ciemna komnata) - pudełko mające na jednej ściance otwór (obiektyw), a na drugiej szybkę (ekran), na której odbijał się wpadający do środka odwrócony obraz. Daguerre pokrył szybkę jodkiem srebra, co pozwoliło go utrwalić. Odkrył też zjawisko tzw. obrazu utajonego, niewidocznego po naświetleniu ekranu, ale dopiero po jego chemicznym wywołaniu. Dagerotypia uważana jest za początek fotografii, choć w 1839 r. jej odkrywcą ogłosił się też Brytyjczyk William Fox Talbot, wynalazca tzw. kalotypii, dzięki której powstawał negatyw pozwalający robić odbitki. Dagerotyp utrwalał obraz jednorazowo.

dagerotyp


Powstanie w Paryżu ( zdjęcie ma niezwykła historię. Człowiek u pucybuta to jeden z pierwszych ludzi uwiecznionych na fotografii. Bulwar jak zwykle był zatłoczony, ale czas naświetlania trwał około 10 minut, stąd wrażenie opustoszałego miasta)

francja

1795

Ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski został wywieziony na zesłanie do Grodna.

Niespełna dwa miesiące po upadku insurekcji kościuszkowskiej król Stanisław August Poniatowski pod eskortą rosyjskich żołnierzy wyjechał z Warszawy do Grodna. Caryca Katarzyna II zdecydowała, że to miasto będzie miejscem jego zesłania. Król próbował odwlec wyjazd, ale dowódca wojsk rosyjskich gen. Aleksander Suworow zignorował jego prośby, by poczekać na lepszą pogodę, i zmusił go do opuszczenia Zamku Królewskiego, jak się okazało, na zawsze. W Grodnie nadzorcą króla był książę Mikołaj Repnin. 24 października 1795 r. Rosja, Austria i Prusy podpisały traktat w sprawie III rozbioru Polski, a miesiąc później uwięziony król abdykował. W Grodnie przebywał dwa lata, zmarł w Petersburgu w 1798 r.

poniatowski

1520

Król Zygmunt I Stary wydał przywilej toruński wprowadzający jeden dzień pańszczyzny tygodniowo, w miejsce 2-4 dni w roku. Pańszczyzna została ustawowo wprowadzona w Polsce 7 stycznia 1520 r. na mocy wydanego przez króla Zygmunta Starego przywileju toruńskiego. Miała ujednolicić i wziąć w ramy prawa coraz powszechniejszą praktykę nakładania na chłopów przez szlachtę obowiązku darmowej pracy w zamian za udostępnienie ziemi uprawnej. Miał to być jeden dzień w tygodniu, podczas gdy wcześniej w różnych regionach kraju było to zwyczajowo od dwóch do czterech dni w roku. Posiadacze ziemscy stawali się dysponentami darmowej siły roboczej, której intensywniejsze wykorzystanie kusiło coraz bardziej.

przywilejtorunski


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More