/Rosja

29 stycznia

1982

1982 roku rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przedstawił sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych Javierowi Perez de Cuellarowi przyczyny wprowadzenia w życie klauzuli derogacyjnej ( unieważniającej przepisy obowiązujące w Polsce przed wprowadzeniem stanu wojennego). W uzasadnieniu napisano ” ze względu na zagrażającą wojnę domową, ekonomiczną anarchię, destabilizację państwa i struktur społecznych, w celu ochrony najwyższego interesu narodowego.” Zdjęcie; Wojciech Jaruzelski w czasie wystąpienia forum, w czasie którego wysunął propozycję opracowania studium o następstwach militaryzacji przestrzeni kosmicznej.

1949

1949 roku w Warszawie na karę śmierci został skazany Josef Grzimek (zdjęcie) zbrodniarz nazistowski, SS-Hauptscharführer, komendant kilku hitlerowskich obozów pracy na terytorium okupowanej Polski, jako dowódca ukraińskiej kompanii strażniczej w obozie w Szebniach odpowiedzialny za egzekucje na terenie lasu w Dobrucowej, w których zginęło przez rozstrzelanie około 1600 osób. Kierował również akcją palenia ciał ofiar na specjalnych rusztach zbudowanych z torów kolejowych. Wyrok przez powieszenie wykonano 18 lutego 1950 roku.

W książce “Dziewczynka w zielonym sweterku” wspominała go Krystyna Chiger:

Naszymi wejściami i wyjściami zaczął wkrótce zawiadywać straszny człowiek, nazywał się Josef Grzimek. Untersturmführer SS, przydzielony do lwowskiego getta. Ten człowiek decydował o naszym życiu i śmierci jako dobrze znany fachowiec od likwidacji. To była jego specjalność (…) Jego szaleństwo wywoływało lęk. Grzimek był gorszy od mordercy, wręcz obłąkany. Nigdy nie dało się przewidzieć, co zrobi. Strzelał do człowieka bez powodu, zmieniał zdanie bez powodu. Zabijał nawet dzieci. Jakże on nienawidził żydowskich kobiet i dzieci, a zwłaszcza “brudnych żydowskich dzieci “.

grzimek

1943

W warszawskim getcie w wieku 63 lat zmarła Salomea Kempner (zdjęcie)polska lekarka żydowskiego pochodzenia, specjalistka w dziedzinie psychoanalityki. Pochodziła z Płocka. Była absolwentką Wydziałów Medycznych Uniwersytetów w Bernie, Krakowie i Zurychu. Tytuł doktora medycyny uzyskała w roku 1909. W latach 1912-1921 pracowała w Kantonalnym Zakładzie Psychiatrycznym w Rheinau. Była członkinią Szwajcarskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz Wiedeńskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W latach 1923- 1939 pracowała w Berlińskim Instytucie Psychoanalitycznym. Była między innymi współautorką polskiego tłumaczenia “Wstępu do psychoanalizy” Zygmunta Freuda.

kempner

1916

Poniższy tekst to fragment notatki z Dziennika “Godzina Polska” z dnia 29 stycznia 1916 roku, odnoszącej się do rozpoczętej 5 sierpnia 1915 roku akcji derusyfikacji Warszawy:

“Zarząd Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich postanowił wystąpić z inicjatywą zmiany nazw ulic Warszawy, na których pozostało narzucone, niechętnie przez ludność widziane piętno pochodzenia rosyjskiego. W tym celu podjęto akcję przeprowadzenia przedsięwzięcia w duchu narodowym i zgodnie z dawnymi tradycjami miasta”.

derusyfikacja

1912

1912 roku w Kaliszu urodził się Mieczysław Kościelniak, malarz, grafik, rysownik, uczestnik polskiej wojny obronnej 1939, działacz ZWZ, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych: Auschwitz, Mauthausen-Gusen, Melk, Ebensee, żołnierz III Armii USA gen. Pattona, a także świadek w procesie beatyfikacyjnym o. Maksymiliana Kolbe. Pan Mieczysław zaprzyjaźnił się z ojcem Maksymilianem w trakcie pobytu w Auschwitz. Ojciec Maksymilian wyznał mu w tajemnicy: „Ja nie przeżyję obozu, ty go przeżyjesz, ale pamiętaj, że będziesz miał obowiązek jako artysta przekazać to całe piekło obozowe światu”. „Widząc to piekło, postanowiłem malować wszystko, co przeżywałem, ale to było szaleństwo! Skąd wziąć papier, ołówek? Kieszeni nie było w ubraniach, karano za to. Czasem, gdy przyniesiono na apel chorych i umierających, esesman Fitze chwytał leżący pod ścianą kilof i dziurawił nim konających. Tych scen i ich grozy nigdy nie zapomnę! (…) Do olbrzymiego żelaznego walca wypełnionego betonem zaprzęgano ośmiu więźniów, głównie Żydów i księży. Bywało, iż słaby więzień pod wpływem ustawicznego bicia padał, walec miażdżył go. Trudno mi to wspominać, to było straszne - ten «plaster» krwawy oblepiony na walcu, czerwony od krwi. (…) Pracowałem potem w żwirowni i tam zabijano słabych ciężkim stołkiem lub zadeptywano butami. Udało mi się narysować tę scenę i przemycić do rodziny. Miałem już kilka rysunków. Ołówek i papier dostarczył mi kolega pracujący w obozowej kancelarii”. - wspominał niegdyś Mieczysław Kościelniak. Artysta stworzył blisko 300 rysunków ukazujących ogrom bestialstwa w KL Auschwitz. Obecnie prace artysty znajdują się w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Mieczysław Kościelniak zmarł w 1993 roku w Słupsku. Pochowano go na cmentarzu w Ustce.

koscielniak

1655

To rocznica jednej z najkrwawszysz bitew polsko - rosyjskich. To rocznica bitwy pod Ochmatowem. Odbyła się ona w 1655 roku. 20 tysięczna armia polska dowodzona przez hetmanów ; Stanisława Potockiego i Stanisława Lanckorońskiego z pomocą 15 tysięcy Tatarów krymskich pokonała ponad 50 tysięczną armię rosyjsko - kozacką dowodzoną przez Bohdana Chmielnickiego i rosyjskich wojewodów Wasyla Szeremietiewa i Wasyla Buturlina . Poległo 9000 Rosjan, zdobyto 30 armat, lecz wskutek siarczystego mrozu Polacy musieli przerwać operację.


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More