/Katyń

24 stycznia

1944

w Katyniu po jedenastu dniach zakończyła prace “Specjalna komisja do spraw ustalenia i przeprowadzenia śledztwa okoliczności rozstrzelania w lesie katyńskim polskich jeńców wojennych przez niemiecko-faszystowskich najeźdźców”. Twór ten, którego już sama nazwa mówiła, kto według strony radzieckiej stoi za tą zbrodnią powołany został przez Komitet Centralny Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Na czele komisji stał Naczelny Chirurg Armii Czerwonej i członek Akademii Nauk Związku Radzieckiego Nikołaj Nilowicz Burdenko. Raport końcowy opracowany przez Rosjan stwierdzał, że winę za mord katyński ponoszą Niemcy, którzy mieli dokonać go między wrześniem, a grudniem 1941 roku. Sam Burdenko, już na łożu śmierci przyznał, że jako szef komisji wykonywał wytyczne Stalina i że jako doświadczony lekarz dobrze wiedział, że podany w raporcie czas śmierci polskich oficerów nie zgadza się conajmniej o jeden rok.

katyn


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More