/Rozbiór Polski

23 stycznia

2022

elsalvador

2018

“Bitcoin is rat poison” – Warren Buffet

1793

Caryca Katarzyna II i Fryderyk Wilhelm II podpisali traktat podziałowy znany dziś jako drugi rozbiór Polski. Bezpośrednią przyczyną rozbioru były rzekome obawy Rosji i Prus przed rewolucyjnym zagrożeniem ze strony Polski oraz podjęta przez nią w czasie Sejmu Czteroletniego próba uniezależnienia się od Rosji. Na mocy tego traktatu oddziały pruskie dowodzone przez feldmarszałka Joachima Heinricha von Möllendorfa zajęły Wielkopolskę, a wojska rosyjskie wschodnią część Polski. W wyniku podziału Prusy opanowały - Gdańsk oraz Toruń, Wielkopolskę, Kujawy i Mazowsze, razem 58 tys. km2 i ponad 1 mln mieszkańców.


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More