/Computer science

11 stycznia

1934

https://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Hoare => https://en.wikiquote.org/wiki/C._A._R._Hoare

There are two ways of constructing a software design: One way is to make it so simple that there are obviously no deficiencies, and the other way is to make it so complicated that there are no obvious deficiencies. The first method is far more difficult.

1755

https://pl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Hamilton


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More