/Rzeczpospolita Obojga Narodów

10 stycznia

1569

Na zamku w Lublinie rozpoczęły się trwające pół roku obrady Sejmu, których efektem było podpisanie Unii Lubelskiej czyli polsko-litewskiego porozumienia w wyniku którego powstało państwo znane jako Rzeczpospolita Obojga Narodów. Obradom przewodniczył marszałek Stanisław Sędziwój -Czarnkowski. Obrady zakończyły się 1 lipca 1569 roku. Trzy dni pózniej Unia Polsko-Litewska stała się rzeczywistością na tyle przerażającą dla Rosji, że o powstaniu takiego państwa jeden z posłów rosyjskich powiadomił od razu cara Ivana IV Groźnego. Mapa przedstawia Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

lublin


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More