/Wielka trójka

4 lutego

1946

W Trzciannem w województwie podlaskim rozpoczęła się trwająca sześć dni obława funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku i żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na oddział AK-WiN dowodzony przez Władysława Chojnowskiego „Kreta”. Przypuszczono atak na wioski Zubole i Szorce, gdzie zatrzymano 20 osób podejrzanych o członkostwo lub współpracę z podziemiem antykomunistycznym. Wszystkich przewieziono do byłego domu parafialnego w Trzciannem. Po przesłuchaniach zwolniono szesnaście osób. Cztery pozostałe, którym udowodniono przynależność do Armii Krajowej poddano brutalnym torturom. Byli to: Izydor Wysocki, Edward Kobeszko „Szczep”, Franciszek Malinowski „Karaś” oraz Józef Bielawiec „Dzięcioł”. Wszyscy w wieku około dwudziestu lat. Poddano ich 40- godzinnym przesłuchaniom, podczas których wbijano im w pięty gwoździe i połamano ręce. Przesłuchiwani nikogo nie wydali.

Skatowane ofiary Urząd Bezpieczeństwa wywiózł drogą prowadzącą z Trzciannego w kierunku Łomży. Niedaleko za Trzciannem, w lesie przy drodze, strzałami z broni palnej mężczyzn dobito. Ciała porzucono. Znaleźli je mieszkańcy okolicznych miejscowości. Poinformowane o tym przez sąsiadów rodziny pomordowanych zabrały zwłoki i pochowały je na cmentarzu parafialnym w Trzciannem. Ubeccy kaci, chcący uniknąć kary spreparowali raport, w którym napisali:

Wieczorem dnia 6 lutego 1946 roku podczas przejazdu naszej grupy operacyjnej w lesie koło wsi Zubole została obstrzelana przez bandę nasza maszyna, na której byli umieszczeni członkowie bandy NZW. Podczas strzelaniny zatrzymani próbowali uciec do lasu, zostali zabici podczas tej ucieczki.

1945

Ponownie stwierdzamy nasze wspólne pragnienie ujrzenia Polski państwem silnym, wolnym, niepodległym i demokratycznym.

Te piękne słowa,nijak nie oddające pózniejszej polskiej rzeczywistości padły podczas rozpoczętej 4 lutego 1945 roku w byłym pałacu Potockich w Jałcie konferencji “wielkiej trójki”czyli premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, prezydenta USA Franklina Delano Roosvelt i przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR Józefa Stalina. Podczas tego spotkania zdecydowano,w sporej mierze pod dyktat Stalina o przyszłym kształcie powojennej Europy i Polski. Postanowienia konferencji jałtańskiej podane zostały do wiadomości publicznej. Nic zatem dziwnego, że Polacy zareagowali na dyktat tzw. Wielkiej Trójki rozpaczliwymi protestami. Polska, z państwa ciemiężonego przez Niemcy, stawała się krajem zniewolonym przez Związek Radziecki. Wszystko przy cichym przyzwoleniu mocarstw zachodnich.

wielkatrojka

1900

Został po raz drugi aresztowany Feliks Dzierżyński. Osadzono go w pawilonie 10 na warszawskiej cytadeli. Było to jedno z 6 aresztowań “Czerwonego kata”. Pierwszego dokonano 29 lipca 1897 roku. Dzierżyński był sowieckim komunistą polskiego pochodzenia i twórcą takich organów służby bezpieczeństwa i aparatu terroru jak : Czeka, GPU i OGPU. Był też bliskim współpracownikiem Lenina. Jako szef GPU stosował krwawy terror wobec przeciwników bolszewizmu. Razem ze Stalinem i Zinowiewem zmusił Lwa Trockiego do usunięcia się. Jego perfidia w zwalczaniu opozycji osiągneła swój szczyt, gdy stworzył nawet w Moskwie organizację…antykomunistyczną, która w rzeczywistości była wabikiem na prawdziwych działaczy opozycyjnych. Zmarł na zawał serca 20 lipca 1926 roku w Moskwie.

dzierzynski

1505

A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają

4 lutego 1505 roku w Żurawnie koło Halicza (obecnie Ukraina) urodził się autor tych słów Mikołaj Rej - polski poeta, prozaik i polityk zwany także “ojcem polskiej literatury”-założyciel miasta Rejowiec w województwie lubelskim, gdzie zmarł prawdopodobnie 8 września 1569 roku.


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More