/Józef Piłsudski

20 lutego

2023

Ukraina/Kijów. Joe Biden przyjechał dokładnie w rocznicę jednych z najtragiczniejszych wydarzeń podczas Euromajdanu w 2014 r. Złożył wieniec pod pomnikiem “Niebiańskiej Sotni”.

biden

biden2


New Era:

fb


2021

China vs Zuckerberg flip sides of the same coin, both are childish bullies. Bullies might hit, kick, or push to hurt people, or use words to call names, tease, and even threaten people with harm..

“In the end, most bullies wind up in trouble. If they keep acting mean and hurtful, sooner or later they may have only a few friends left. The power they wanted slips away fast. Other kids move on and leave bullies behind.”

zuck

2004

The Great Moderation

1945

W Jabłonówce w obwodzie lwowskim bandyci ze Służby Bezpeky zamordowali Ukrainkę Hannę Bogomołową- kierowniczkę tamtejszego młyna, która miała odwagę odmówić im dostaw mąki. Dowódcą oddziału, który miał na swoim koncie wiele innych dokonanych w tym rejonie zbrodni był Dymitr Kupiaka. Trzy dni wcześniej te same bestie zamordowały polskie mażłeństwo z Grabowa ich byli: inspektor oświaty rejonu Busk – Konstanty Naczas i jego żona, nauczycielka – Maria (zdjęcie). Ich córka Lidia Poroniuk tak wspominała: ” Na całe życie w mojej pamięci pozostało, jak tego wieczora rodzice mnie kąpali. Nagle do pokoju weszło kilku bandytów. Jeden z nich wydał mi się bardzo wysokiego wzrostu, zaczął roz-mawiać z ojcem a potem strzelił do niego. Ojciec upadł, w pokoju zgasła lampa. Bardzo się przestraszyłam i zaczęłam krzyczeć”. Tak zaś mówił o zbrodni ojciec Marii Naczas: ” Bandyci weszli do naszej chałupy i kazali podać wieczerzę. Po wieczerzy powiedzieli, że mają sprawę do nauczycieli i weszli do drugiego pokoju, gdzie mieszkała córka Maria, z mężem i dzieckiem. Mojej żony do tego pokoju nie wpuścili. Po kilku minutach oddali pięć strzałów i natychmiast wyszli. Jeden z nich kazał zabrać dziecko. Kiedy z żoną weszliśmy do pokoju, córka i jej mąż leżeli martwi. Córka miała kilka ran w głowie, jej mąż tylko jedną”.

bezpieka

1938

Wizytę w Polsce złożył premier Prus Hermann Göring (na zdjęciu z Ignacym Mościckim). Była to czwarta wizyta tego polityka w Polsce. Jej celem było nawiązanie współpracy z ówczesnymi najważniejszymi polskimi osobistościami politycznymi, w których władze Niemiec upatrywały sojuszników w stworzeniu paktu przeciwko Rosji. Podczas wizyty Hermann Göring rozmawiał również z marszałkiem Śmigłym-Rydzem, premierem Składkowskim i ministrem Beckiem. Jednym z elementów wizyty było polowanie w Puszczy Białowieskiej, w czasie którego pruski premier upolował 13 dzików i lisa, a także złożył Mościckiemu obietnicę podarowania samochodu Meredes- Benz, którą wywypełnił w sierpniu 1938 roku.

goring

1919

Sejm Ustawodawczy Rzeczpospolitej Polskiej zatwierdził Józefa Piłsudskiego jako Naczelnika Państwa. Nazwa tej funkcji miała być wyraźnym nawiązaniem do najlepszych lat okresu kościuszkowskiego. Wydaje się, że był to zabieg czysto formalny, ponieważ Piłsudski mianowany na tę funkcję, chociaż tylko tymczasowo dekretem o najwyższej władzy reprezentacyjnej Rzeczpospolitej Polskiej zajmował to stanowisko już od 22 listopada 1918 roku. Marszałek pełnił tę funkcję do 11 grudnia 1922 roku, kiedy to przekazał ją pierwszemu prezydentowi drugiej RP Gabrielowi Narutowiczowi.

pilsudski

1894

W Rzeszowie urodził się Mieczysław Boruta -Spiechowicz (zdjęcie)-generał brygady Wojska Polskiego, dowódca 4 Pułku Strzelców Podhalańskich,weteran wojny polsko-bolszewickiej, żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej, a w czasie wojny obronnej dowódca Grupy Operacyjnej “Bielsko”wchodzącej w skład Armii “Kraków”. Aresztowany przez NKWD w nocy z 13 na 14 grudnia 1939 i wywieziony do więzienia na Łubiance, gdzie przebywał do sierpnia 1941 roku. W marcu 1943 roku został dowódcą wojsk polskich w Iranie, a następnie przeniesiony został do Wielkiej Brytanii, gdzie do roku 1945 pełnił funkcję dowódcy 1 Korpusu Pancerno-Motorowego. W grudniu 1945 roku powrócił do Polski. Do lipca 1946 roku pełnił funkcję zastępcy szefa Departamentu Piechoty i Kawalerii w Ministerstwie Obrony Narodowej. Zmarł 13 października 1985 roku w Zakopanem.

boruta

1846

Wybuchło powstanie krakowskie. Było ono wynikiem planów przeprowadzenia jednoczesnego ogólnonarodowego zrywu na terenie wszystkich zaborów. Niektórzy działacze próbowali przy tej okazji powalczyć o ideę wyzwolenia chłopskiego. Okazało się później, że zryw ten możliwy jest tylko na terenie zaboru austriackiego, ponieważ policja rosyjska i pruska skutecznie inwigilowały działaczy opozycyjnych i niweczyły ich działalność. Już 21 lutego po wyparciu Austriaków z Krakowa powstał tam rząd, na którego czele stanął Jan Tyssowski. Jednak szybki odwet Austriaków i skuteczne próby buntowania chłopów przeciwko szlachcie doprowadziły już 4 marca 1846 roku do upadku powstania.

powstanie


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More