/Władysław Broniewski

10 lutego

1962

Na raka krtani zmarł Władysław Broniewski - poeta, tłumacz, żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej; 1940-41 więziony w ZSRR; żołnierz Armii Andersa, autor lewicowych wierszy polityczno-agitacyjnych oraz liryki żołniersko-patriotycznej , społecznej i osobistej. Napisał m.in. poemat ,,Komuna Paryska”, wiersz ,,Bagnet na broń”, cykl poetycki ,,Anka” poświęcony zmarłej córce. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari (1921), Krzyżem Walecznych - czterokrotnie oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

broniewski


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More