/Józef Kowalski

7 grudnia

2021

PAP: Holandia/Inflacja największa od 40 lat (od września 1982 roku) - poinformował we wtorek Holenderski Urząd Statystyczny (CBS).


Although the Senate finally voted to raise the debt limit on the night of Oct. 7 — a mere 11 days before the US Treasury ran out of money — this accommodation was only a short-term fix, as it only provided enough borrowing to hold the Treasury over until December. The House of Representatives followed suit.

The US House then passed a bill on Dec. 7 that set up new procedures in the Senate to raise the debt limit. Rather than needing 60 votes (as required for most legislation in the Senate), the procedure sets up an additional vote on the issue that only requires a simple majority of Senate votes — but just this one time. Mirroring the House, the Senate enacted this fast-track process. This maneuver allows the GOP to “wash its hands” of the decision by allowing Democrats to raise the debt ceiling on their own.


2020

“EU chce przyjąć 34 miliony emigrantów, dać im mieszkanie, przywileje socjalne i obywatelstwo czyli prawo głosu. Jeśli lewica europejska da im prawa wyborcze, będzie miała ich głosy przez dziesięciolecia. To plan Sorosa w czystej postaci.” Viktor #Orbán Flaga Węgier , Kossuth Radio 4.12.20

2019

Olga Tokarczuk wygłosiła przemowę noblowską.

Kryzys klimatyczny i polityczny, w którym dzisiaj próbujemy się odnaleźć i któremu pragniemy się przeciwstawić, ratując świat, nie wziął się znikąd. Często zapominamy, że nie jest to jakieś fatum i zrządzenie losu, ale rezultat bardzo konkretnych posunięć i decyzji ekonomicznych, społecznych i światopoglądowych (w tym religijnych). Chciwość, brak szacunku do natury, egoizm, brak wyobraźni, niekończące się współzawodnictwo, brak odpowiedzialności sprowadziły świat do statusu przedmiotu, który można ciąć na kawałki, używać i niszczyć. Świat umiera, a my nawet tego nie zauważamy. Nie zauważamy, że świat staje się zbiorem rzeczy i wydarzeń, martwą przestrzenią, w której poruszamy się samotni i zagubieni, miotani czyimiś decyzjami, zniewoleni niezrozumiałym fatum, poczuciem bycia igraszką wielkich sił historii czy przypadku Świat jest tkaniną, którą przędziemy codziennie na wielkich krosnach informacji, dyskusji, filmów, książek, plotek, anegdot. Dziś zasięg pracy tych krosien jest ogromny – za sprawą internetu prawie każdy może brać udział w tym procesie, odpowiedzialnie i nieodpowiedzialnie, z miłością i nienawiścią, ku dobru i ku złu, dla życia i dla śmierci. Zalew obrazów przemocy, głupoty, okrucieństwa, mowy nienawiści rozpaczliwie równoważone są przez wszelkie „dobre wiadomości”, ale nie są one w stanie ujarzmić dojmującego wrażenia, które trudno jest nawet zwerbalizować: Coś jest ze światem nie tak. To poczucie, zarezerwowane kiedyś tylko dla neurotycznych poetów, dziś staje się epidemią nieokreśloności, sączącym się zewsząd niepokojem.

2013

W Domu Pomocy Społecznej w Tursku odszedł 113-letni kapitan Józef Kowalski - ostatni żyjący uczestnik Bitwy Warszawskiej. 31 sierpnia 1920 roku Józef Kowalski stoczył w szeregach 22. Pułku Ułanów Podkarpackich bitwę pod Komarowem niedaleko Zamościa, rozbijając 1. Armię Konną dowodzoną przez Siemiona Budionnego. Józef Kowalski był również bohaterem polskiej wojny obronnej 1939; we wrześniu 1939 roku walczył w artylerii. Po rozbiciu pułku przez wojska niemieckie Józef Kowalski dostał się do niewoli niemieckiej, w której pozostał aż do zakończenia wojny. Po wyzwoleniu trudnił się pracą na roli. W 1993 roku w znacznym stopniu pogorszył się stan zdrowia Józefa Kowalskiego. Schorowany weteran przekazał grunty Skarbowi Państwa i zamieszkał w Domu Pomocy Społecznej w Tursku. W rocznicę swoich 110. urodzin został odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Polonia Restituta, a dwa lata później decyzją ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka otrzymał awans do stopnia kapitana Wojska Polskiego. Za liczne zasługi kapitanowi Kowalskiemu przyznano również medal ,,Pro Memoria”, oraz medal ,,Zasłużony dla Warszawy”. 26 maja 2010 uchwałą Rady Miejskiej Radzymina nadano kapitanowi Kowalskiemu tytuł honorowego obywatela tego miasta, dla przypomnienia dodam, że honorowymi obywatelami Radzymina są m.in. marszałek Edward Rydz-Śmigły, a także papież Jan Paweł II. Kapitan Józef Kowalski został pochowany z honorami wojskowymi 11 grudnia 2013 roku na cmentarzu parafialnym w Krzeszycach.

1954

Po prawie 10 latach działalności rozwiązane zostało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego-główne narzędzie w rękach komunistycznej dyktatury służące do walki z ruchami niepodległościowymi. MBP ponosiło odpowiedzialność za największe represje z okresu stalinizmu stosowane na Polakach. W ramach jego struktur główną rolę odgrywał powstały 1 sierpnia 1944 roku i dynamicznie rozbudowywany Departament Kontrwywiadu, na czele którego jako kierownik stanął urodzony w 1907 roku Roman Romkowski , późniejszy wiceminister bezpieczeństwa publicznego, generał Wojska Polskiego oraz członek Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ocenia się, że ofiarami inwigilacji i działań operacyjnych MBP padło 5 200 000 obywateli polskich, którym założono akta osobowe czyli prawie 1/5 społeczeństwa.

mbp

1909

Urodził się Marian Mazur https://en.wikipedia.org/wiki/Marian_Mazur


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More