/Tusk

5 grudnia

2023

Gauck o wyborcach AfD:

„Niektóre z tych osób chcą, żeby wszystko było tak, jak dawniej – i najlepiej bez obcokrajowców. Niestety, ci ludzie nie pytają, kto będzie zbierał truskawki i szparagi”
Miód spadziowy nie jest koszerny, wszystkie inne miody są koszerne.


2022

CHINY NA ARABSKIM SZCZYCIE W RIJADZIE. Saudyjski następca tronu będzie gospodarzem wizyty Xi Jinpinga, a w praktyce dwustronnego, regionalnego i arabskiego szczytu z chińskim prezydentem. O formacie porównywalnym do podobnego (raczej nieudanego) wydarzenia podczas wizyty Joe Bidena w Królestwie i zapewne bardziej istotnego niż niedawny szczyt arabski w Algierze.

Rijad demonstruje siłę budowaną na kryzysie energetycznym i wolę MBS realizacji wielokierunkowej polityki w wielobiegunowym świecie. Kierując się własnymi interesami, niekoniecznie zbieżnymi z oczekiwaniami amerykańskiego sojusznika i Zachodu. Zbliżenie z Chinami trwa od lat i ma charakter obiektywny, dyktowany interesami gospodarczymi (ropa za towary, inwestycje i wysokie technologie). Jest też elementem presji na USA, które pozostają filarem saudyjskiego i regionalnego bezpieczeństwa, ale w sferze relacji politycznych i chemii między przywódcami znajdują się w stadium historycznego dołka Zapowiadany przez Waszyngton reset obecnie jest już niemożliwy w oparciu o amerykański dyktat i wymaga partnerskiego kompromisu. A jest konieczny, jeśli poważnie traktować amerykańskie zapewnienia o pozostaniu na Bliskim Wschodzie i w Płn. Afryce oraz ograniczaniu tam wpływów chińskich i rosyjskich.

Podobnie kalkulują inne kraje GCC, ceniące długofalowe podejście Chin do współpracy, atrakcyjną ofertę trwałych powiązań, brak warunków politycznych, niechęć do konfliktowania USA i konstruktywne podejście do problemów bezpieczeństwa regionalnego. Spoiwem pozostaje handel, który w 2020 przekroczył 200 miliardów $ (GCC+Irak), przy znacznym zrównoważeniu obrotów. Chiny odgrywają też wielką rolę w realizacji i stabilizacji narodowych planów transformacji, w tym mega projektów rozwojowych.

Plany Pekinu obejmują cały szerszy region MENA, z Izraelem i Iranem. Pierwotnie był on traktowany jako pomost do Europy, ale odkrywany potencjał, skala porozumień ws. pasa i drogi oraz konsekwencje agresji rosyjskiej sprawiły, że stał się samoistnym celem. A Chiny pożądanym partnerem, co potwierdza zlot arabskich liderów oraz aplikacje do SzOW i BRICS.

Wizyta Xi zapowiada nowy etap obecności Chin w regionie, gdzie osłabieniu ulegają wpływy Rosji. Wymaga to redefinicji podejścia USA i UE do tego obszaru i jego problemów. Arabia i konserwatywne KA nie zrywają z Zachodem, z którym są powiązane starymi więzami, miliardowymi inwestycjami i depozytami, gwarancjami bezpieczeństwa, kontraktami wojskowymi, osobistymi kontaktami elit. Nie chcą też wpadać z jednej zależności w drugą. Liderzy regionu mają dość instrumentalnego traktowania go jako poletka globalnej rozgrywki mocarstw skutkującej chaosem i uważają za możliwe zachowanie podmiotowości, bez pełnej zależności od kogokolwiek. Są świadomi znaczenia dla europejskiego i globalnego bezpieczeństwa energetycznego.

W tej układance jest jeszcze jeden klocek – książę Mohammad bin Salman jest zdeterminowany zostać królem i liderem regionu arabskiego bez międzynarodowych zgrzytów.

xiarab


Humility in victory and taking full responsibility for setbacks are the hallmark of a great leader. Hajime Moriyasu Japan head coach bowing down to fans after his team stumbled against Croatia in round 16. Sad to see one of the best football teams with exemplary fans leave the tournament this early.

japanstyle


2021RICHMOND, VA — Virginia Gov. Ralph Northam announced Sunday that his administration will remove an enormous pedestal that until earlier this year held a statue of Confederate Gen. Robert E. Lee in Richmond.


centralbanks


Niemiecka klasa średnia

Media od dawna stale donoszą, że Niemcy są państwem socjalnym … Niemiec pracuje powoli, Niemiec jest leniwy, a mimo to państwo niemieckie dba o Niemców – socjal mają wysoki … wysoki socjal ponoć nie skłania Niemców do pracy …

Ale to jest półprawda… wskaźnik zatrudnienia jest w Niemczech dużo wyższy niż w Polsce… A majątki? … połowa Niemców ma tylko długi i nie ma nic… połowa Niemców pracuje na banki… a górne 10% ma 60% wszystkich dóbr… społeczeństwo niemieckie to drapieżny kapitalizm bez klasy średniej…

niemieckaklasasrednia

Niemcy nie mają klasy średniej.


federalizacja


2020

Rząd Czech obniżył właśnie podatek dochodowy o 5 pp. do najniższego poziomu w historii oraz zlikwidował podatek solidarnościowy.

Rząd Polski wprowadził 7 nowych podatków oraz podwyższył już istniejące 4 na 2021 rok. Planuje także dalsze podwyżki.

Rząd Czech chce stymulować gospodarkę. Rząd Polski – ratować budżet.

Dwa zupełnie różne podejścia mające zupełnie inne cele.

Rząd Czech chce ratować podatników, czyli obywateli. Rząd Polski chce ratować siebie.

Po raz kolejny system, który istnieje wyłącznie dzięki obywatelowi i dla obywatela jest od niego ważniejszy.

2019


tusk

pyszałek.

2005

Speech By Comrade Chi Haotian Vice-Chairman Of China’s Military Commission

The following is the actual text of a speech delivered in December, 2005 by Comrade Chi Haotian ­the Vice-Chairman of China’s Military Commission to top officers and generals. Keep in mind that China has for many years advocated deceitful and covert warfare against its enemies. This is their Modus Operandi. There should be little question that a “Bird Flu” Pandemic would deeply excite them. (Don’t forget how they have poisoned thousands of American pets and knowingly placed lead paints on toddler’s toys.) “Comrades, I’m very excited today, because the large-scale online survey sina.com that was done for us showed that our next generation is quite promising and our Party’s cause will be carried on. In answering the question, “Will you shoot at women, children and prisoners of war,” more than 80 per cent of the respondents answered in the affirmative, exceeding by far our expectations. Today I’d like to focus on why we asked sina.com to conduct this online survey among our people. My speech today is a sequel to my speech last time, during which I started with a discussion of the issue of the three islands [Taiwan, Diaoyu Islands and the Spratley Islands --- Ott] and mentioned that 20 years of the idyllic theme of ‘peace and development’ had come to an end, and concluded that modernization under the saber is the only option for China’s next phase. I also mentioned we have a vital stake overseas. The central issue of this survey appears to be whether one should shoot at women, children and prisoners of war, but its real significance goes far beyond that. Ostensibly, our intention is mainly to figure out what the Chinese people’s attitude towards war is: If these future soldiers do not hesitate to kill even noncombatants, they’ll naturally be doubly ready and ruthless in killing combatants. Therefore, the responses to the survey questions may reflect the general attitude people have towards war..We wanted to know: If China’s global development will necessitate massive deaths in enemy countries; will our people endorse that scenario? Will they be for or against it? The fact is, our ‘development’ refers to the great revitalization of the Chinese nation, which, of course, is not limited to the land we have now but also includes the whole world. As everybody knows, according to the views propagated by the Western scholars, humanity as a whole originated from one single mother in Africa. Therefore no race can claim racial superiority. However, according to the research conducted by most Chinese scholars, the Chinese are different from other races on earth. We did not originate in Africa. Instead, we originated independently in the land of China. Therefore, we can rightfully assert that we are the product of cultural roots of more than a million years, civilization and progress of more than ten thousand years, an ancient nation of five thousand years, and a single Chinese entity of two thousand years. This is the Chinese nation that calls itself ‘descendants of Yan and Huang.’ During our long history, our people have disseminated throughout the Americas and the regions along the Pacific Rim, and they became Indians in the Americas and the East Asian ethnic groups in the South Pacific. We all know that on account of our national superiority, during the thriving and prosperous Tang Dynasty our civilization was at the peak of the world. We were the centre of the world civilization, and no other civilization in the world was comparable to ours. Later on, because of our complacency, narrow-mindedness, and the self-enclosure of our own country, we were surpassed by Western civilization, and the centre of the world shifted to the West. In reviewing history, one may ask: Will the centre of the world civilization shift back to China? Actually, Comrade Liu Huaqing made similar points in early 1980’s Based on an historical analysis, he pointed out that the centre of world civilization is shifting. It shifted from the East to Western Europe and later to the United States; now it is shifting back to the East. Therefore, if we refer to the 19th Century as the British Century and the 20th century as the American Century, then the 21st Century will be the Chinese Century! (Wild applause fills the auditorium.) Our Chinese people are wiser than the Germans because, fundamentally, our race is superior to theirs. As a result, we have a longer history, more people, and larger land area. On this basis, our ancestors left us with the two most essential heritages, which are atheism and great unity. It was Confucius, the founder of our Chinese culture, who gave us these heritages. These two heritages determined that we have a stronger ability to survive than the West. That is why the Chinese race has been able to prosper for so long. We are destined ‘not to be buried by either heaven or earth’ no matter how severe the natural, man-made, and national disasters. This is our advantage. Take response to war as an example. The reason that the United States remains today is that it has never seen war on its mainland. Once its enemies aim at the mainland, the enemies would have already reached Washington before its congress finishes debating and authorizes the president to declare war. But for us, we don’t waste time on these trivial things. Maybe you have now come to understand why we recently decided to further promulgate atheism. If we let theology from the West into China and empty us from the inside, if we let all Chinese people listen to God and follow God, who will obediently listen to us and follow us? If the common people don’t believe Comrade Hu Jintao is a qualified leader, begin to question his authority, and want to monitor him, if the religious followers in our society question why we are leading God in churches, can our Party continue to rule China?? The first pressing issue facing us is living space. This is the biggest focus of the revitalization of the Chinese race. In my last speech, I said that the fight over basic living resources (including land and ocean) is the source of the vast majority of wars in history. This may change in the information age, but not fundamentally. Our per capita resources are much less than those of Germany’s back then. In addition, economic development in the last twenty-plus years had a negative impact, and climates are rapidly changing for the worse. Our resources are in very short supply. The environment is severely polluted, especially that of soil, water, and air. Not only our ability to sustain and develop our race, but even its survival is gravely threatened, to a degree much greater than faced Germany back then Anybody who has been to Western countries knows that their living space is much better than ours. They have forests alongside the highways, while we hardly have any trees by our streets. Their sky is often blue with white clouds, while our sky is covered with a layer of dark haze. Their tap water is clean enough for drinking, while even our ground water is so polluted that it can’t be drunk without filtering. They have few people in the streets, and two or three people can occupy a small residential building; in contrast our streets are always crawling with people, and several people have to share one room. Many years ago, there was a book titled Yellow Catastrophes. It said that, due to our following the American style of consumption, our limited resources would no longer support the population and society would collapse once our population reaches 1.3 billion. Now our population has already exceeded this limit, and we are now relying on imports to sustain our nation. It’s not that we haven’t paid attention to this issue. The Ministry of Land Resources is specialized in this issue. But we must understand that the term ‘living space’ (lebenstraum) is too closely related to Nazi Germany. The reason we don’t want to discuss this too openly is to avoid the West’s association of us with Nazi Germany, which could in turn reinforce the view that China is a threat. Therefore, in our emphasis on He Xin’s new theory, ‘Human Rights are just living rights’ we only talk about ‘living’ but not ‘space’ so as to avoid using the term ‘living space.’ From the perspective of history, the reason that China is faced with the issue of living space is because Western countries have developed ahead of Eastern countries. Western countries established colonies all around the world, therefore giving themselves an advantage on the issue of living space. To solve this problem, we must lead the Chinese people outside of China, so that they can develop outside of China. Would the United States allow us to go out to gain new living space? First, if the United States is firm in blocking us, it is hard for us to do anything significant to Taiwan and some other countries! Second, even if we could snatch some land from Taiwan, Vietnam, India, or even Japan, how much more living space can we get? Very trivial! Only countries like the United States, Canada and Australia have the vast land to serve our need for mass colonization. Therefore, solving the ‘issue of America’ is the key to solving all other issues. First, this makes it possible for us to have many people migrate there and even establish another Chinaunder the same leadership of the CCP. America was originally discovered by the ancestors of the yellow race, but Columbus gave credit to the White race. We the descendants of the Chinese nation are ENTITLED to the possession of the land! It is historical destiny that China and United States will come into unavoidable confrontation on a narrow path and fight. In the long run, the relationship of China and the United States is one of a life-and-death struggle. Of course, right now it is not the time to openly break up with them yet. Our reform and opening to the outside world still rely on their capital and technology. We still need America. Therefore, we must do everything we can to promote our relationship with America, learn from America in all aspects and use America as an example to reconstruct our country. Only by using special means to ‘clean up’ America will we be able to lead the Chinese people there. Only by using non-destructive weapons that can kill many people will we be able to reserve America for ourselves. There has been rapid development of modern biological technology, and new bio weapons have been invented one after another. Of course we have not been idle; in the past years we have seized the opportunity to master weapons of this kind. We are capable of achieving our purpose of ‘cleaning up’ America all of a sudden. When Comrade Xiaoping was still with us, the Party Central Committee had the perspicacity to make the right decision not to develop aircraft carrier groups and focused instead on developing lethal weapons that can eliminate mass populations of the enemy country. Biological weapons are unprecedented in their ruthlessness, but if the Americans do not die then the Chinese have to die. If the Chinese people are strapped to the present land, a total societal collapse is bound to take place. According to the computations of the author of Yellow Peril, more than half of the Chinese will die, and that figure would be more than 800 million people! Just after the liberation, our yellow land supported nearly 500 million people, while today the official figure of the population is more than 1.3 billion. This yellow land has reached the limit of its capacity. One day, who know how soon it will come, the great collapse will occur any time and more than half of the population will have to go. It is indeed brutal to kill one or two hundred million Americans. But that is the only path that will secure a Chinese century, a century in which the CCP leads the world. We, as revolutionary humanitarians, do not want deaths, But if history confronts us with a choice between deaths of Chinese and those of Americans, we’d have to pick the latter, as, for us, it is more important to safeguard the lives of the Chinese people and the life of our Party. The last problem I want to talk about is of firmly seizing the preparations for military battle. The central committee believes, as long as we resolve the United States problem at one blow, our domestic problems will all be readily solved. Therefore, our military battle preparation appears to aim at Taiwan, but in fact is aimed at the United States, and the preparation is far beyond the scope of attacking aircraft carriers or satellites. Marxism pointed out that violence is the midwife for the birth of the new society. Therefore war is the midwife for the birth of China’s century.”

2000

internet

1980

W Moskwie odbyła się narada przywódców państw Układu Warszawskiego. Głównym tematem rozmów była wewnętrzna sytuacja w Polsce. Mimo, iż uznano, że rozwój wypadków jest zagrożeniem dla komunizmu i nosi znamiona kontrrewolucji, nie podjęto decyzji o interwencji zbrojnej. W trakcie spotkania generał Wojciech Jaruzelski przedstawił projekt samodzielnej likwidacji Solidarności oraz opozycji w przypadku, gdy tylko zostaną zauważone pierwsze symptomy zmęczenia społeczeństwa trudną sytuacją polityczno- gospodarczą. Równocześnie Stanisław Kania ostrzegł Leonida Breżniewa, że zbrojna interwencja wojsk radzieckich spotka się z gwałtowną reakcją społeczeństwa, która może doprowadzić wręcz do wybuchu powstania narodowego.

1975

Oddany został do użytku Dworzec Centralny w Warszawie. Jego lokalizację określiło już w 1946 roku Biuro Odbudowy Stolicy. Przez wiele lat władze Warszawy nie potrafiły wybrać odpowiedniego projektu (autorem wszystkich był zmarły w 2008 roku warszawski architekt Arseniusz Romanowicz). Decydowały głównie względy ekonomiczne. Wybrano projekt dosyć okrojony w funkcjonalność i ergonomię. Zrezygnowano m.in. z betonowych estakad dla pieszych planowanych na poziomie antresoli i prowadzących do pobliskich wieżowców Centrum LIM i Intraco II. Budowę rozpoczęto w roku 1972. Prowadzono ją bardzo szybko z powodu zapowiadanej wizyty I sekretarza KC KPZR Leonida Breżniewa. Pośpiech sprawił, że budowlę oddano do użytku mimo, iż budowla miała przeciekający dach i niesprawną kanalizację. W roku 1975, w popularnym konkursie architektonicznym, dworzec otrzymał tytuł „Mistera Warszawy”


59 intelektualistów skierowało do władz PRL list będący protestem przeciwko wprowadzeniu planowanych zmian w Konstytucji. Oto jego treść: “Powodowani troską obywatelską uważamy, że Konstytucja i oparte na niej prawodawstwo powinny zagwarantować przede wszystkim następujące wolności obywatelskie: Wolność sumienia i praktyk religijnych. Wolności tych nie ma, gdyż ludzie przyznający się do wierzeń religijnych lub ujawniający światopogląd odmienny od oficjalnie obowiązującego nie są dopuszczani do znacznej części kierowniczych stanowisk w urzędach i instytucjach publicznych, organizacjach społecznych i gospodarce narodowej. Dlatego należy zapewnić wszystkim obywatelom, bez różnicy religii, światopoglądu lub przynależności partyjno-politycznej jednakowe prawo do obejmowania stanowisk państwowych. Decydować powinny jedynie kwalifikacje, indywidualne zdolności i uczciwość osobista. Należy także umożliwić wszystkim grupom wyznaniowym swobodne wykonywanie praktyk religijnych oraz budowę świątyń. Wolność pracy. Wolności tej nie ma, gdy państwo jest jedynym pracodawcą, a związki zawodowe są podporządkowane instancjom partyjnym, sprawującym w praktyce władzę państwową. W tych warunkach – jak wskazują doświadczenia lat 1956-1970 – próby obrony interesów robotniczych grożą rozlewem krwi i prowadzić mogą do poważnych zaburzeń. Dlatego należy pracownikom zapewnić możliwość swobodnego wyboru własnej reprezentacji zawodowej, niezależnej od organów państwowych lub partyjnych. Należy zagwarantować również prawo do strajku. Wolność słowa i informacji. Gdy nie ma wolności słowa – nie ma swobodnego rozwoju kultury narodowej. Gdy wszystkie publikacje przed ukazaniem się podlegają cenzurze państwowej, a wydawnictwa i środki masowego przekazu są kontrolowane przez państwo – obywatele nie mogą świadomie ustosunkować się do decyzji władzy państwowej, ta zaś nie wie, jaki jest stosunek społeczeństwa do jej polityki. Szczególnie groźne następstwa państwowego monopolu publikacji oraz działania cenzury prewencyjnej występują w literaturze i sztuce, które nie pełnią swych społecznie doniosłych funkcji. Dlatego związkom pracowniczym, stowarzyszeniom twórczym, religijnym i innym należy umożliwić powołanie niezależnych od państwa wydawnictw i czasopism. Dlatego należy znieść cenzurę prewencyjną, a odpowiedzialność w wypadku naruszenia ustawy prasowej egzekwować tylko w drodze postępowania sądowego. Wolność nauki. Nie ma wolności nauki wówczas, gdy kryteria doboru kadry naukowej i tematów badań określane są przez władze państwowe i mają charakter polityczny. Dlatego należy przywrócić autonomię wyższych uczelni i zapewnić samorządność środowiska naukowego. Zagwarantowanie tych podstawowych wolności nie da się pogodzić z przygotowywanym oficjalnie uznaniem kierowniczej roli jednej partii w systemie władzy państwowej. Tego rodzaju konstytucyjne stwierdzenie nadawałoby partii politycznej rolę organu władzy państwowej, nieodpowiedzialnego przed społeczeństwem i nie kontrolowanego przez społeczeństwo. W tych warunkach Sejm nie może być traktowany jako najwyższy organ władzy ustawodawczej, rząd nie jest najwyższym organem wykonawczym, a sądy nie są niezawisłe. Należy zapewnić realizację prawa wszystkich obywateli do wysuwania i wybierania swych przedstawicieli w pięcioprzymiotnikowych wyborach. Należy zapewnić niezawisłość sądów od władz wykonawczych, a Sejm uczynić rzeczywiście najwyższą władzą ustawodawczą. Uważamy, że nierespektowanie wolności obywatelskich może doprowadzić do stopniowego pozbawiania społeczeństwa świadomości narodowej i do przerwania ciągłości narodowej tradycji. Jest to zagrożenie dla egzystencji narodu. […] Uznanie tych wolności, potwierdzone przez konferencję w Helsinkach, nabiera dziś wagi międzynarodowej, gdyż tam, gdzie nie ma wolności, nie ma pokoju ani bezpieczeństwa.” Wśród sygnatariuszy listu byli między innymi Andrzej Drawicz, Zbigniew Herbert, Stefan Kisielewski, Leszek Kołakowski i Jan Józef Lipski.

1914

Ewakuacja wojsk rosyjskich z Łodzi - następnego dnia miasto zajęły wojska niemieckie.

lodz

1909

W Dorpacie został podpisany kartel wieczysty pomiędzy Polonią i Arkonią. W tym roku mija 110 lat, odkąd więzy naszego braterstwa przetrwały wszelkie burze dziejowe i niedogodności. Teraz, w wolnej Polsce, kolejne pokolenia Polonusów i Arkonów wzrastają w duchu przyjaźni i bezinteresownej pomocy na każdym krańcu świata!

Convent Polonia et Arconia, vivant, crescant, floreant in aeturnuum!

1867

W Zułowie koło Wilna urodził się Józef Piłsudski. Najwybitniejszy polski polityk w historii dwudziestego wieku, marszałek Polski,Naczelny Wódz i minister spraw wojskowych. Był niedoszłym lekarzem, studentem uniwersytetu w Charkowie z którego wyrzucono go za udział w demonstracjach studenckich. Aresztowany razem z bratem Aleksandrem w 1887 roku w wyniku podejrzeń o współudział w przygotowaniu zamachu na cara Aleksandra III odbył 5 letni wyrok na Syberii. W 1892 roku powrócił do Wilna,gdzie ponownie zaangażował się w działalność polityczną. W 1893 roku wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej. 6 lat pózniej ożenił się z ewangelicką rozwódką Marią Juszkiewiczową. W 1904 roku na zaproszenie władz japońskich wyjechał do Tokio,gdzie zabiegał o zakup broni potrzebnej do walki z zaborcami. 4 lata pózniej stworzył Związek Walki Czynnej-organizację,której celem było stworzenie kadr przyszłego Wojska Polskiego. W 1910 roku również z jego inicjatywy powstał we Lwowie i Krakowie Związek Strzelecki “Strzelec”. W 1914 roku Piłsudski został dowódcą 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, a jeszcze w pazdzierniku tego samego roku na jego rozkaz utworzona została Polska Organizacja Wojskowa. W 1917 roku został szefem Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego. 21 lipca 1917 roku został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Magdeburgu.Zwolniono go 8 listopada 1918 roku z nadzieją, że zapobiegnie on rozszerzeniu się bolszewickiej rewolucji na zachód Europy. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu pełnię władzy, a następnie rozwiązała się. Piłsudski podjął rozmowy z Niemiecką Radą Żołnierską i zawarł umowę w sprawie ewakuacji wojsk niemieckich z Królestwa. 5 dni potem Piłsudski wystosował do rządów mocarstw sprzymierzonych notę w której poinformował o powstaniu Państwa Polskiego. 22 listopada 1918 roku , jako Tymczasowy Naczelnik Państwa objął najwyższą władzę w kraju. W marcu 1919 roku został Marszałkiem Polski,który pokierował Wojsko Polskie do zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej. 14 kwietnia 1923 roku Piłsudski otrzymał Krzyż Wielki Orderu „Virtuti Militari”, nadany przez prezydenta, na wniosek ministra spraw wojskowych i kapitułę orderu. 31 maja 1926 roku Sejm wybrał Piłudskiego na urząd prezydenta RP, ten zrzekł się godności, wskazując kandydaturę prof. Ignacego Mościckiego, wybranego następnie przez Sejm. Jednak jeszcze w tym samym roku został Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych oraz aż do 1928 roku premierem. W 1935 roku zdiagnozowano u niego nowotwór żołądka. Zmarł 12 maja 1935 roku.

Mit Piłsudskiego:

W Szwecji podobno nie uczą podobno historii.

Korfanty, Dmowski, Sikorski, gen. Rozwadowski, Józef Dowbor Muśnicki to przeciwnicy Piłsudskiego.


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More