/Historia

23 grudnia

1982

Władze komunistyczne Polski podjęły decyzję o zwolnieniu z więzień i ośrodków internowania części działaczy solidarnościowych aresztowanych w ramach akcji “Jodła” w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Na wolność wypuszczono wielu działaczy Solidarności, ale nie dotyczyło to członków Komisji Krajowej NSZZ - Andrzeja Gwiazdy (zdjęcie), Karola Modzelewskiego i Jana Rulewskiego. Swojego rodzaju ciekawostką jest fakt, że wśród internowanych wówczas osób znalezli się też ludzie z otoczenia Edwarda Gierka z nim samym na czele.

gwiazda

1981

Władze USA w odpowiedzi na wprowadzenie w Polsce stanu wprowadziły sankcje gospodarcze. Restrykcje te objęły ograniczenia w handlu ze Stanami Zjednoczonymi, ograniczenia w dostępie Polski do amerykańskich funduszy i kredytów, a także w dostępie do nowoczesnych technologii. Równocześnie Stany Zjednoczone prowadziły akcję propagandową, której celem było odkreślenie, iż sankcje są skierowane tylko przeciwko reżimowi komunistycznemu, a nie polskiemu społeczeństwu, wobec którego Amerykanie deklarowali sympatię i solidarność. Organizowano liczne akcje pomocowe dla Polaków w kraju, wspierano także polskich emigrantów i Polonię. Sankcje zostały złagodzono w 1983 roku, kiedy to władze komunistyczne zdecydowały o zwolnieniu z więzień części działaczy solidarnościowych. Ostatecznie sankcje zostały zniesione w 1987 roku.

stefanowicz

Na zdjęciu redaktor Witold Stefanowicz prowadzący Dziennik Telewizyjny. W tle zdjęcie ówczesnego amerykańskiego prezydenta Ronalda Reagana.

1939

Stefan Starzyński został zamordowany przez Niemców najprawdopodobniej między 21 a 23 grudnia 1939 r.

Stefan Starzyński – charyzmatyczny prezydent Warszawy, został zamordowany przez Niemców między 21 a 23 grudnia 1939 r. Drugiego sierpnia 1934 roku zastąpił Mariana Feldmarszałkowskiego na stanowisku komisarycznego prezydenta m.st. Warszawy. Bilans 5-letnich rządów Starzyńskiego w Warszawie to budowa ponad 100 tys. mieszkań z infrastrukturą, budowa 30 gmachów szkolnych i modernizacja kilkudziesięciu starych, wykończenie i oddanie do użytku – Muzeum Narodowego, Domu Turysty, hali targowej na Żoliborzu, szpitala Przemienienia Pańskiego, renowacja pałacu Blanka, Arsenału, pałacu Brühla. To też przygotowanie wstępnego projektu budowy mostu Piłsudskiego i sieci metra, modernizacja arterii wylotowych Warszawy, modernizacja siedmiu szpitali, budowa wiaduktu żoliborskiego nad Dworcem Gdańskim i przedłużenia ulicy Bonifraterskiej. Podczas kampanii wrześniowej po odmowie wykonania rozkazu ewakuacji ze stolicy, sprawował funkcję komisarza cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy. Na propozycję odlotu z Warszawy samolotem przysłanym przez E. Rydza-Śmigłego, odpowiedział gen. Juliuszowi Rómmlowi jako dowódcy obrony stolicy: „Tak jak pan dzieli los swoich żołnierzy – tak i ja pozostanę wśród swoich”. Znakomity organizator, podtrzymywał ducha oporu ludności żarliwymi przemówieniami radiowymi. Wypowiedział pamiętne słowa: „Chciałem, by Warszawa była wielka (…) I dziś widzę ją wielką…”. Po kapitulacji Warszawy był współtwórcą struktury administracji podziemnej. Współpracował z pierwszym komendantem głównym Służby Zwycięstwa Polski gen. Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim. Został aresztowany przez Niemców 27 października 1939 w ratuszu[. Był przesłuchiwany w siedzibie Gestapo w alei Szucha i osadzony w Areszcie Centralnym. Stamtąd został przewieziony do więzienia przy ul. Rakowieckiej, skąd trafił na Pawiak, gdzie był więziony w izolacji na jego oddziale kobiecym, tzw. Serbii. Wcześniejsze hipotezy mówiły, że Starzyński został zamordowany 19 marca 1944 r. w kopalni soli potasu, gdzie był więźniem filii obozu i pracował w Lipskim Ogólnym Przedsiębiorstwie Transportu, w którym produkowano części do samolotów. Według świadków, na kozłach ustawiono deskę, na której postawiono S. Starzyńskiego z dwoma pełnymi wiadrami wody. Stał na niej tak długo, aż zemdlał i zmarł. Data i miejsce śmierci zostały ujawnione przez władze niemieckie dopiero w styczniu 1994. Dokumenty były w posiadaniu Stasi i mimo próśb z polskiej strony nie były ujawnione. Śmierć prezydenta historycy przypisują Einsatzgruppe IV pod dowództwem SS-Brigadeführera Lothara Beutela. Prowadzący śledztwo w sprawie okoliczności śmierci, pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej zakończył dochodzenie w dniu 8 września 2014 roku. Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania oświadczyła, że śmierć Stefana Starzyńskiego nastąpiła w wyniku rozstrzelania przez Gestapo, pomiędzy 21 a 23 grudnia 1939 roku w Warszawie lub jej okolicach. Sprawcami zabójstwa mieli być: SS-Oberscharführer Hermann Schimmann, SS-Hauptscharführer Weber i SS-Unterscharführer Perlbach. Z kolei historyk Tomasz Szarota lansował tezę, że prezydenta Warszawy Niemcy zamordowali dopiero w 1943 roku. Jednak historyk nie był w stanie przedstawić wiarygodnych dowodów potwierdzających jego spekulacje.

starzynski


W Warszawie powstał Strażacki Ruch Oporu “Skała”-organizacja konspiracyjna skupiająca strażaków ,a swoją działalnością obejmująca terytorium całego kraju. Pierwszym komendantem tej organizacji został podpułkownik pożarnictwa Jerzy Legocki “Jastrząb”. “Skała” współpracowała ze Związkiem Walki Zbrojnej, a następnie z Armią Krajową. Do jej zadań należało prowadzenie działalności wywiadowczej, zdobywanie broni, ostrzeganie i udzielanie pomocy osobom poszkodowanym, organizowanie szkoleń wojskowych, prowadzenie kolportażu konspiracyjnych ulotek. Jednak jednym z dosyć przewrotnych w pracy strażaków działań było…podpalanie ważnych dla wroga obiektów o znaczeniu strategicznym, takich jak chociażby składy wojskowe na Okęciu lub pociągi z benzyną. Podczas powstania warszawskiego strażacy wywodzący się ze Strażackiego Ruchu Oporu “Skała” walczyli w oddziałach liniowych, zwłaszcza w szeregach Batalionu “Nałęcz” por. Stefana Kaniewskiego ps. “Nałęcz”. “Skała” istniała do końca 1943 roku. Obecnie do jej tradycji nawiązuje 55 Olsztyńska Grunwaldzka Harcerska Drużyna Pożarnicza “Dżed”.

skala

1913

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Moczar

1901

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Berman

1783

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Washington%27s_resignation_as_commander-in-chief


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More