/Internet

20 grudnia

2021

kancelariapremiera

2020

Lata 2022 - ~2030 to czas kiedy zarządy spółek będą tłumaczyć się przed inwestorami, dlaczego nie posiadają w księgach aktywa rezerwowego - BTC.


bs


1991

Polska została przyłączona do międzynarodowej sieci komputerowej znanej obecnie pod nazwą Internet. Pierwszymi włączonymi do sieci polskimi instytucjami były placówki naukowe Uniwersytetu Warszawskiego czyli Instytut Fizyki Jądrowej i Obserwatorium Astronomiczne oraz pojedyńcze komputery znajdujące się w Krakowie,Toruniu i Katowicach. Pierwszą polskim prywatnym odbiorcą internetu została w czerwcu 1992 roku firma ATM S.A. W sierpniu 1993 roku powstał pierwszy polski serwer www, pod nazwą “Polska Strona Domowa”. Natomiast internet znany nam w obecnej formie uruchomiono w kwietniu 1996 roku. Obecnie internet w Polsce dostępny jest dla ponad 80 % procent gospodarstw domowych.

1989

bank handlowy 1989

fozz

1982

W Genewie zmarł Artur Rubinstein - wybitny polski pianista pochodzenia żydowskiego. Urna z prochami wirtuoza została pochowana niedaleko Jerozolimy na zboczu góry Orah. Rubinstein kształcił się w Berlinie u Heinricha Bartscha i Rudolfa Breithaupta (fortepian); kształcił się także pod kierunkiem Ludomira Różyckiego i Ignacego Paderewskiego oraz Maxa Brucha (kompozycja). Do historii przeszedł jako najwybitniejszy wirtuoz XX wieku oraz genialny odtwórca muzyki Chopina. Był propagatorem muzyki Schuberta, Szymanowskiego, a także muzyki hiszpańskiej. Wystąpił na scenie ponad sześć tysięcy razy. Podczas jednego ze swoich występów, a było to w trakcie uroczystości podpisania Karty Narodów Zjednoczonych w 1945 roku, Rubinstein zamanifestował swój patriotyzm na koncercie dla delegatów w sali opery w San Francisco: “W tej Sali, w której zebrały się wielkie narody, aby uczynić ten świat lepszym, nie widzę flagi Polski, za którą toczono tę okrutną wojnę” i dodał: “A więc teraz zagram polski hymn narodowy”.

1968

Album Czesława Niemena zatytułowany “Dziwny jest ten świat” otrzymał status. Złotej Płyty. Był to pierwszy autorski projekt tego artysty i równocześnie pierwsze polskie wydawnictwo muzyczne uhonorowane tym wyróżnieniem. Album ten wyprodukowany w wytwórni muzycznej Muza ukazał się w 1967 roku, a oprócz tytułowego utworu znalazły się na nim takie kompozycje jak: “Domek bez adresu”, “Pamiętam ten dzień” czy “Wspomnienie”.

niemen

1943

1943 roku na Wołyniu, dowodzący zahonem UPA imienia Bohuna, Porfirij Antoniuk ps “Sosenko” podpisał porozumienie z Niemcami. W pakcie tym “wyjaśniono” Niemcom zasadnicze cele działalności ukraińskiej partyzantki narodowej. Antoniuk wymienił trzy główne cele UPA tj. walka przeciwko bolszewizmowi, walka ze wszystkim co polskie, walka o utworzenie niepodległej Ukrainy. Na koniec dodał, że UPA chce aby Niemcy nie atakowali ich oddziałów. Dowódca niemiecki przedstawił swój punkt widzenia sprawy, który przedstawiał się następująco: UPA może zwalczać bolszewizm bez ograniczeń, w stosunku do Polaków ma podejmować walkę wyłącznie z uzbrojonymi oddziałami, które przeprowadzały antyniemieckie akcje, UPA nie może likwidować polskich placówek samoobrony, ponieważ jest to zadanie policji bezpieczeństwa. Ponadto UPA nie może atakować polskich osiedli, ponieważ jest to działanie na szkodę Niemców, którzy mają problemy ze ściąganiem żywności na tych terenach. Niemiecki kapitan, przedstawił sprawę jasno i zaznaczył, że w przypadku niedotrzymania warunków UPA będzie postrzegana jako ,,nielegalna banda, którą będziemy zwalczać i niszczyć’’. Przedstawiciel niemiecki zaznaczył w sprawozdaniu, że rozmowy nad kwestią polską zajęły kilka godzin i spotkały się z ,,silnym oporem przedstawicieli UPA’’. Na zdjęciu członkowie sotni Bira, odpowiedzialnej za mordy w Sakowczyku, Tworylnem, Hulskiem, Zatwarnicy i Krywem, schwytani przez żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego w 1946 roku.

sosenko

1917

Rada Komisarzy Ludowych powołała do życia Wszechrosyjską Nadzwyczajną Komisję do Spraw Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (Czeka). Na jej czele stanął polski i rosyjski działacz komunistyczny Feliks Dzierżyński (zdjęcie). Akronim Czeka wywodzi się od drugiej nazwy nadanej tej instytucji w 1918 roku,która brzmiała “Czeriezwyczajka”. Dzierżyński kierował tą instytucją aż do śmierci w 1926 roku. Oprócz centralnego organu WCzK, istniały terenowe komisje nadzwyczajne CzK.

feliks

1879

Thomas A. Edison zademonstrował w Menlo Park w stanie New Jersey swoją żarówkę. Wynalazł ją 21 października 1879 roku, po 13 miesiącach eksperymentów, aby znaleźć odpowiedni materiał na żarnik. Odkrył, że zwęglone włókna bawełniane mogą działać przez 40 godzin w próżni wewnątrz szklanej bańki. Kiedy pierwsza publiczna demonstracja odbyła się w Menlo Park 31 grudnia 1879 r., Pennsylvania Railroad Company uruchomiła tam specjalne pociągi, aby umożliwić publiczności obejrzenie pokazu.

menlopark


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More