/Jan Paweł II

18 grudnia

1981

Papież Jan Paweł II wystosował do generała Wojciecha Jaruzelskiego list, w którym apelował o przerwanie stanu wojennego. Oto jego treść: “Wydarzenia ostatnich dni, wiadomości o zabitych i rannych Rodakach w związku ze stanem wojennym wprowadzonym od 13 grudnia, nakazują mi zwrócić się do Pana Generała z usilną prośbą i zarazem gorącym wezwaniem o zaprzestanie działań, które przynoszą ze sobą rozlew polskiej krwi. W ciągu ostatnich zwłaszcza dwu stuleci Naród Polski doznał wiele krzywd, rozlano też wiele polskiej krwi, dążąc do rozciągnięcia władzy nad naszą Ojczyzną. Ostatnia wojna i okupacja przyniosła stratę około sześciu milionów Polaków, walczących o własną i niepodległą Ojczyznę. W tej perspektywie dziejowej nie można dalej rozlewać krwi polskiej: nie może ta krew obciążać sumień i plamić rąk Rodaków. Zwracam się więc do Pana, Generale, z usilną prośbą i zarazem gorącym wezwaniem, ażeby sprawy związane z odnową społeczeństwa, które od sierpnia 1980 r. były załatwiane na drodze pokojowego dialogu, wróciły na tę samą drogę. Nawet jeżeli jest ona trudna, nie jest niemożliwa. Domaga się tego dobro całego Narodu. Domaga się tego również opinia całego świata, wszystkich społeczeństw, które słusznie wiążą sprawę pokoju z poszanowaniem praw człowieka i praw narodu. Ogólnoludzkie pragnienie pokoju przemawia za tym, ażeby nie był kontynuowany stan wojenny w Polsce. Kościół jest rzecznikiem tego pragnienia. Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, które od tylu pokoleń łączyły wszystkich synów i córki naszego Narodu przy opłatku wigilijnym. Trzeba uczynić wszystko, ażeby tegorocznych Świąt Rodacy nie musieli spędzać pod groźbą śmierci i represji. Zwracam się do Pańskiego sumienia, Generale, i do sumień wszystkich tych ludzi, od których zależy w tej chwili decyzja.” Watykan, dnia 18 grudnia 1981 r. Jan Paweł II

1942

1942 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Raczkiewicz (zdjęcie) wystosował notę do papieża Piusa XII, w której nawoływał do do przerwania milczenia i wzięcia w obronę mordowanych Żydów i Polaków. W Polsce jak i na Ukrainie za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Zabijano nie tylko „winowajców”, ale także ich rodziny. Mimo to od samego początku władze Polski Podziemnej zaangażowały się w pomoc.

raczkiewicz

1933

Aresztowany tydzień wcześniej działacz Komunistycznej Partii Polski Bolesław Bierut (zdjęcie) został skazany za współpracę z radzieckim wywiadem na 7 lat więzienia. Karę odbywał w aresztach w Mysłowicach i Rawiczu. Na wolność wyszedł przedterminowo, bo po 5 latach pozbawienia wolności.

bierut

1896

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Mackiewicz

1830

Sejm podjął uchwałę o uznaniu powstania listopadowego za narodowe. W podjętej wówczas uchwale czytamy:

Zaręczona wolność osobista zgwałcona, zapełniono więzienia, wojenne sądy postanowione na osoby cywilne, rozciągnięto sromotne kary na obywateli, których całą winą było, że ducha i charakter narodowy ratować od zepsucia i zguby zamierzali. O ile Rosja zaatakuje Królestwo wróg nasz nad jedną tylko pustynią więcej panowanie swoje roztoczy! Miesiąc pózniej car Mikołaj pierwszy został zdetronizowany.

powlis


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More