/AK

11 grudnia

2023

Psucie pieniądza jest stare prawie tak jak pieniądz. Już w 476 roku p.n.e. Arystofanes w komedii “Chmury” pomstował na „żelaziaki” (o czym pisałem w cz.6).

Chcesz władco mieć więcej władzy?

  • Postaw wspaniałe budynki,
  • wzmocnij swoją armię,
  • dokonaj podbojów,
  • wypraw igrzyska, a lud będzie cię uwielbiał. Tak, ale skąd na to wszystko wziąć pieniądze? To proste, wystarczy wyemitować własną monetę, która będzie miała mniejszą zawartość szlachetnego kruszcu niż poprzednia, no i oczywiście pieczęć informującą, że wszystko jest o’key! W starożytnym Rzymie tę metodologię jako pierwszy podchwycił Neron, którego mincerze zastosowali 90% srebra w „całkowicie srebrnym” denarze, z czasem kolejni władcy posuwali się delikatnie naprzód stosując 85%, a wielki Marek Aureliusz sfinansował swoje podboje emitując „całkowicie srebrne” denary z 80% zawartością srebra.

Trochę to wszystko przypominało projekt Miltona Friedmana, który w książce z 1962 roku „Kapitalizm i wolność” pisał: „postulowałbym przyjęcie reguł nakazującym władzom prowadzenie takiej polityki monetarnej, która skutkowałaby utrzymywaniem pewnego stałego wzrostu ogólnej ilości pieniądza (…) ilość pieniądza będzie rosła o pewien stały wskaźnik mieszczący się w przedziale (mniej więcej tempa wzrostu gospodarczego) od 3% do 5%”. Jak wiadomo 9 lat później (1971) Prezydent Nixon zamknął „złote okno” i ruszyła machina papierowego pieniądza fiducjarnego.

Wracając do starożytnego Rzymu, tak to w życiu bywa, że wszystko zdaje się być kontrolowane do czasu, aż człowiekowi – (chyba) z gruntu istocie słabej – nie puści w głowie jakaś sprężynka… I taka sprężynka puściła cesarzowi Kommudusowi (co widać wyraźnie na dużym wykresie), no a dalej – to już jakoś „samo” poszło… Aż doszło do zawartości 0,02% srebra w „całkowicie srebrnym” denarze około 270 roku.

Nie trzeba dodawać, że ceny wszystkiego poszły mocno w górę.

Na przykład jedna miara egipskiej pszenicy, którą w II wieku sprzedawano za 7 drachm, w III wieku kosztowała 120 000 drachm.

Ostatecznie inflacja spowodowała załamanie rzymskiego systemu monetarnego i ponowne wprowadzenie barteru. A jak wiadomo barter nie pozwala na specjalizację, wielki handel i zastosowanie ekonomii skali, ponieważ produkcja na dużą skalę wymaga dużych zakupów surowców, a za te nie da się na dłuższą metę płacić bez pieniędzy - o czym pisał już Arystoteles (pisałem w cz.5).

Do rozwoju gospodarczego potrzebny jest rozwój miast, a życie w mieście oznacza właśnie wysoki stopień specjalizacji i produkcję na dużą skalę. Bez instytucji pieniądza duże miasta stają się nie do utrzymania i muszą się kurczyć -i dokładnie tak się stało z miastami rzymskimi – proces wyludniania rozpoczął się ok. 100 roku (co widać na małym wykresie).

Następnie nadeszły czasy reform Dioklecjana, potem czasy najazdów plemion barbarzyńskich, aż w końcu rok 476.

rzym psucie

Wykres, źródło: Langmuir, Robin (2018) Incrementum AG


debt

chf


2022

profjoannatyrowicz 1

profjoannatyrowicz 2


rpp


Prezydent Władimir Putin po raz drugi w ciągu kilku dni wypowiedział się o możliwości zmiany rosyjskiej doktryny wojennej i wprowadzenia do niej zapisów o prewencyjnym uderzeniu atomowym - podkreśla stacja CNN. Tym razem takie sformułowania padły podczas konferencji prasowej Putina w stolicy Kirgistanu Biszkeku.

2021

European Central Bank: Bitcoin doesn’t benefit society.

europeancentralbank

2019

2001

Chiny przystępują do WTO

1994

Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski

generał broni Stanisław Maczek

1994 roku w Edynburgu zmarł Stanisław Maczek - generał broni Wojska Polskiego, honorowy obywatel Holandii, Kawaler Orderu Orła Białego; w latach 1938-39 dowódca 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej; organizator i dowódca: 10 Brygady Kawalerii Pancernej (1940), 1 Dywizji Pancernej (1942-45); dowódca 1 Korpusu Polskiego w Szkocji; autor książki ,,Od podwody do czołga”.

maczek

1981

Władze PRL podjęły decyzję o wyznaczeniu tak zwanej godziny “G”. Tym samym rozpoczęło się przemieszczanie oddziałów wojska. Poniżej fragment artykułu Krzysztofa Czabańskiego pt Czy będzie wojna domowa”, który ukazał się w Tygodniku Solidarność 11 grudnia 1981 roku. “Władza może pokazać swoje zdecydowanie. Na skrzyżowaniach staną czołgi, patrole policyjne i wojskowe wyroją się na ulicach. Ale karabin nie zastąpi reformy gospodarczej ani nie zapełni pustych półek w sklepach. Karabin w ogóle niczego sensownego nie załatwi. A żadne rozmowy władza - społeczeństwo nie będą już możliwe. Strajk generalny jaki wówczas wybuchnie, uwidoczni próżnię społeczną wokół sił przemocy. Wtedy okaże się, czy są dwie strony (i wojna domowa), czy strona - jak twierdzę - jest tylko jedna, a ci, którzy postawią na przemoc sami w ten sposób usuną się z życia kraju”

g


Komendanci wojewódzcy Milicji Obywatelskiej otrzymali specjalny szyfrogram, w którym kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nakazywało podjęcie “aktywnej kontroli najważniejszych figurantów akcji “Jodła”. Tego samego dnia Naczelnik Wydziału Śledczego Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej w Warszawie podpułkownik Adam Adamski wystosował pismo do Wydziału III Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej, w którym czytamy: “Uprzejmie informuję, że niżej wymienieni pracownicy Waszego Wydziału realizować będą jako kierownicy grup następujących figurantów (…) Proszę o natychmiastowe sprawdzenie dojścia do w/wym. adresów zamieszkiwania figurantów po dokonaniu ich lustracji w godzinach nocnych”. W normalnej polszczyźnie znaczy to tyle, że każdemu przeznaczonemu do internowania przydzielono funkcjonariusza milicji, który ma kierować grupą dokonującą aresztowania. Swój aktywny udział w przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego miał również minister obrony narodowej generał Florian Siwicki, który w tym samy czasie, na polecenie generała Wojciecha Jaruzelskiego zwrócił się z prośbą do naczelnego dowódcy Wojsk Układu Warszawskiego marszałka Wiktora Kulikowa o udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez generała Mirosława Milewskiego, które brzmiały:

  1. Prosimy, aby przyjechał do nas ktoś z przywództwa partii. Kto i kiedy?
  2. Wydać oświadczenie popierające nas (…)
  3. Czy możemy liczyć na pomoc ZSRR po linii wojskowej (uzupełniające wprowadzenie wojsk)? Generał Siwicki niemal sam poddał w wątpliwość chęć rozwiązania sprawy przez Sowietów, stwierdzając “Pozostała jedna doba do wielkich spraw, a nikt z radzieckiego kierownictwa nie wnosi jasności. Nie możemy iść na awanturę, jeśli towarzysze radzieccy nas nie wspomogą”. Na co Kulikow odpowiedział “Macie siły i wiecie o tym. Stan wojenny jest dobrze przygotowany i nie trzeba mówić o żadnej awanturze”.

1970

Na posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zatwierdzono uchwałę Rady Ministrów o zmianie cen detalicznych. Dzień pózniej na popołudniowych zebraniach Podstawowych Organizacji Partyjnych odczytano protokół następującej treści: ” “Podwyżki cen na szereg artykułów powszechnego użytku nie mogą być, z natury rzeczy, przyjmowane z zadowoleniem przez masy pracujące. Chodzi o to, aby zostały przyjęte ze zrozumieniem. To właśnie ma na celu niniejszy list. Najważniejszym więc zadaniem stojącym przed wszystkimi czlonkami partii i przed organizacjami partyjnymi w obecnej chwili, jest właściwe wyjaśnienie wszystkim ludziom pracy przyczyn i słusznych celów, jakimi powodowała się partia i rząd podejmując te doniosłe decyzje”. Prawdopodobnie władza spodziewała się gwałtownej reakcji społeczeństwa,ponieważ w stan gotowości bojowej postawiono wszystkie służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

1949

Podczas przesłuchania w areszcie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na ulicy Koszykowej w Warszawie zamordowany został profesor Marian Piotr Grzybowski (zdjęcie) światowej sławy lekarz medycyny, dermatolog, wenerolog. Był autorem badań nad patogenezą bielactwa i mięsaków, prezesem Polskiego Związku Przeciwwenerycznego, kapitanem rezerwy Korpusu Sanitarnego CWSan. W czasie wojny na Tajnym Studium Lekarskim prowadził wykłady ze studentami medycyny. Przed wybuchem Powstania Warszawskiego jako członek Armii Krajowej na polecenie odpowiedniej jednostki AK zorganizował w prowadzonej przez siebie klinice dermatologicznej magazyn leków, materiałów opatrunkowych oraz broni. W czasie Powstania Warszawskiego przeżył ewakuację tej kliniki wraz z chorymi, rannymi i personelem do obozu w Pruszkowie.

grzybowski

1946

Zakończył się trwający od 23 listopada 1946 roku proces członków Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych i Organizacji Polskiej. Aresztowanych oskarżono o współpracę z Niemcami, działalność nielegalną, pracę wywiadowczą na rzecz ,,obcego mocarstwa”, zorganizowanie ,,trójek antykomunistycznych” oraz ,,zbrodniczą działalność skierowaną przeciwko Polsce Ludowej”. Kilku działaczy NSZ zostało skazanych na śmierć. Wyroki wykonano. Tego samego dnia ” Głos Ludu ” pisał: „Szkodniki i szkodnicy niszczą nam kraj, a Pan Mikołajczyk uprawia opozycję (…). Dla Pana Mikołajczyka główna rzecz to nie myszy i pomór, główna rzecz to wybory, które usuną wszystkie trudności, w tej liczbie myszy i zarazę stadniczą. Pan Mikołajczyk nie mobilizuje podległego mu aparatu do walki ze szkodnikami i chorobami, pan Mikołajczyk mobilizuje siły do walki z podstawami ustroju społeczno-gospodarczego, który chłopu dał ziemię i pomoże mu w stworzeniu dobrobytu”.

1944

Generał Karol Świerczewski (zdjęcie) zatwierdził wyrok śmierci wydany 5 grudnia 1944 roku przez Sąd Wojskowy Garnizonu Lubelskiego na Jana Piwko, żołnierza Armii Krajowej. Oskarżono go o przynależność do Armii Krajowej -organizacji mającej na celu obalenie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego” oraz o udzielanie schronienia w swoim mieszkaniu innemu “terroryście z AK”. Wyrok wykonano 14 grudnia 1944 roku.

swierczewski

1942

Do utworzonego 10 dni wcześniej Polen Jugendverwahrlager (obozu dla polskich dzieci) przybył pierwszy transport małych więzniów. Obóz nazywany “Małym Oświęcimiem” stał się miejscem cierpień kazni dzieci w wieku od 8 do 16 lat ,ale wiadomo dziś,że trafiały tam nawet dwulatki. Według założeń Polen Jugendverwahrlager miał funkcjonować jako placówka “resocjalizacyjna” dla polskiej młodzieży dopuszczającej się napadów i kradzieży. W rzeczywistości zaś można tam było trafić nawet za brak ważnego biletu tramwajowego lub gdy rodzice nie zgodzili się na podpisanie volkslisty. Obóz istniał do 18 stycznia 1945 roku,kiedy to Niemcy uciekli, pozostawiając otwartą bramę. Niektóre dzieci opuściły wtedy obóz w poszukiwaniu jedzenia i pomocy. Jednak większość została w barakch. Wystraszone, chore i głodne maluchy odnaleźli Sowieci, którzy wkroczyli 19 stycznia. Naprędce zorganizowano pogotowie opiekuńcze, gdzie trafiło 233 dzieci. Z 12 tysięcy więzionych tu dzieci końca wojny doczekało 900.

dzieci

1941

Polska jedyny raz w historii XX wieku wypowiedziała wojnę obcemu państwu. Krajem tym było geograficznie dla nas odległe Cesarstwo Japonii. Jedną z pryczyn tego kroku był japoński atak na bazę Marynarki Amerykańskiej w Pearl Harbour, co sprawiło,że tocząca się do tej pory jedynie w Europie wojna stała się konfliktem na skalę globalną. Władze Japonii, które uznały, że wypowiedzenie to zostało dokonane pod presją władz brytyjskich , nie przyjęły go. Oficjalnie koniec wojny polsko-japońskiej nastąpił 8 lutego 1957 roku, kiedy to polski wiceminister spraw zagranicznych Józef Winiewicz i ambasador Japonii Kase Toshikazu podpisali porozumienie o normalizacji stosunków polsko-japońskich.

1931

wroclawskiewiadomoscinaukowe

1866

W Warszawie pod nazwą “Żelazna droga” uruchomiono pierwsze połączenie tramwajowe obsługiwane przez tramwaj konny. Połączyła ona Dworce Kolei Wiedeńskiej i Kolei Petersburskiej. Koncesję na budowę linii tramwajowej wydał rząd carski Towarzystwu Kolei Żelaznych Rosyjskich. Dzięki temu podległe jemu Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko- Petersburskiej na własny koszt wybudowało linię jednotorową, z mijankami i odgałęzieniami, o łącznej długości 7600 metrów. Czasopismo “Kłosy “tak opisywało funkcjonowanie tej linii: “Ozdobne wagony z głównej stacji na Krakowskim Przedmieściu sprzed gmachu Resursy Obywatelskiej odchodzą co pół godziny na Pragę i do Dworca Drogi Żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej”.

tramwaj

1772

W Larbert w Szkocji urodził się John Baildon (grafika) hutnik, przemysłowiec, inżynier. Chociaż był Szkotem to jego życiorys mocno splata się z historią naszego kraju. Jako 21-letni chłopak przybył do Tarnowskich Gór na zaproszenie dyrektora Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu Friedricha Wilhelma von Redena, który powierzył mu stanowisko doradcy technicznego przy budowie Królewskiej Odlewni Żelaza w Gliwicach. Brał również udział przy konstrukcji i odlewie najstarszego na kontynencie europejskim mostu żelaznego nad Strzegomką w Łażanach na Dolnym Śląsku. Łuki nośne mostu zostały odlane w zakładach hutniczych Mała Panew i ustawione wiosną 1796 roku. Pod koniec lat 90-tych XVIII wieku opracował projekt Królewskiej Huty w Chorzowie, która uruchomiona została w 1802 roku i była najnowocześniejszą hutą w ówczesnej Europie. Baildon był również projektantem Kanału Kłodnickiego oraz Głównej Sztolni Dziedzicznej, inwestycji, które miały służyć do transportu drogą wodną węgla z kopalń Królowa Luiza w Zabrzu i Król w Królewskiej Hucie. Zmarł 7 sierpnia 1846 roku w Gliwicach.

1618

W Dywilinie w powiecie dmitrowskim w gubernii moskiewskiej Polska i Rosja zawarły rozejm kończący trwającą dziewieć lat wojnę. W jej trakcie Polacy zdobyli Moskwę i zmusili cara Wasyla Szujskiego do oddania hołdu królowi Zygmuntowi III Wazie. Rosja została też zmuszona do oddania Polsce Ziemi Czernichowskiej, a Wielkiemu Księstwu Litewskiemu-Smoleńszczyzny. W wyniku tego ówczesne terytorium Polski stało się największym w całej jej historii.

ath


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More