/Github

10 grudnia

2021

specjalisci

impfen

2020

chinacoding


Bloomberg has reported that CME Group—the platform that was the first to launch Bitcoin futures—is to start trading futures contracts on water this week.

These futures are expected to help major users of water—such as farmers and firefighters—manage risk and manage the water supply and demand better.
2019

goldman

1942

Ppełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych RP Edward Raczyński przedstawił aliantom szczególowy raport o Holokauście stworzony na podstawie dokumentów, które do Londynu przywiózł Jan Karski. Rząd Polski na Uchodźctwie liczył w ten sposób na to, że alianci, a zwłaszcza Stany Zjednoczone zareagują na to, co zostało im przekazane. Niestety skończyło się na niedowierzaniu w to, co opisał Karski i braku jakiejkolwiek reakcji. Raport Karskiego był pierwszym tego typu opisującym tragiczną sytuację nie tylko Żydów w Polsce, ale i w całej Europie. Trzeci punkt noty Raczyńskiego brzmiał:

Ostatnie raporty przynoszą przerażający obraz sytuacji, w jakiej znaleźli się Żydzi polscy. Stosowane w ciągu ostatnich kilku miesięcy nowe metody masowych rzezi potwierdzają fakt, że władze niemieckie systematycznie dążą do całkowitej zagłady żydowskiej ludności Polski z Europy zachodniej i środkowej, a także z samej Rzeszy Niemieckiej. Rząd polski uważa za swój obowiązek zaznajomić rządy wszystkich cywilizowanych krajów z następującymi (…) informacjami, które ukazują aż nadzbyt wyraźnie nowe metody eksterminacji zastosowane przez władze niemieckie.

After the fall of France in 1940, the Polish Government-in-exile relocated from Paris to London. There, they continued to communicate with the Warsaw based resistance (known as the Home Army or Armia Krajowa) through a system of clandestine couriers.

The most notable of these couriers was a 26-year-old former Polish Cavalry Officer named Jan Karski.

Karski is most remembered for the eyewitness testimony he delivered to President Roosevelt in July 1943 on conditions facing the Jews of Poland. After 35 years of silence, Karski agreed to the following interview.

massex

1956

Rada Państwa wydała dekret, na mocy którego w miejsce nazwy Stalinogród przywrócona została historyczna nazwa miasta Katowice. Przypomnijmy, że Katowice nazwano Stalinogrodem 7 marca 1953 roku czyli zaledwie 2 dni po śmierci Józefa Stalina. Warto też dodać, że chociaż oficjalnie autorem nazwy Stalinogród był Gustaw Morcinek, to prawda jest taka, że była ona wytworem wyobraźni samego Bolesława Bieruta, a Morcinek został zmuszony do podpisania się pod tym pomysłem. Inną ciekawostką jest fakt, że wszystkim chłopcom urodzonym w Katowicach w nocy z 7 na 8 marca 1953 roku nadano z urzędu trzecię imię Józef.

1905

W Stockholmie Henryk Sienkiewicz jako pierwszy polski pisarz odebrał z rąk króla Szwecji Literacką Nagrodę Nobla. W potocznej świadomości Sienkiewicz otrzymał Nobla za powieść Quo vadis, tymczasem jury Akademii Szwedzkiej w Sztokholmie podało w werdykcie, że nagroda ta przypadła polskiemu pisarzowi: „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie epiki i rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu”


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More