Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Poland / world-wide
360 posts
Ursula von der Leyen

22 września

2020 Ursula von der Leyen zaprezentowała swoją wizję Europy. To Europa traktująca suwerenne państwa narodowe jako zbędne obciążenie. Dlatego…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
2 min read