/Ludwik Hirszfeld

5 sierpnia

1940

Rządy Polski i Wielkiej Brytanii podpisały status organizacyjny i operacyjny na mocy którego Polskie Siły Zbrojne pod względem operacyjnym podlegać miały dowództwu brytyjskiemu. Umowa formalizowała pobyt polskich żołnierzy na terenie Wielkiej Brytanii.

1884

W Warszawie urodził się Ludwik Hirszfeld - polski profesor doktor habilitowany żydowskiego pochodzenia, wybitny serolog, bakteriolog i immunolog, który odkrył prawa dziedziczenia grup krwi, zaproponował oznaczenie grup krwi A, B, AB i O (którymi obecnie się posługujemy) oraz oznaczył czynnik Rh i odkrył przyczynę konfliktu serologicznego. Studiował medycynę na Uniwersytetach w Würzburgu i Berlinie. Był asystentem w Instytucie Badań Raka w Heidelbergu oraz w Zakładzie Higieny Uniwersytetu w Zurychu. W czasie I wojny światowej zwalczał epidemię tyfusu plamistego w Serbii. W czasie okupacji hitlerowskiej został przesiedlony do warszawskiego getta, gdzie nielegalnie zajmował się leczeniem chorych na tyfus. W lipcu 1942 roku uciekł z getta i ukrywał się pod fikcyjnym nazwiskiem. Po wyparciu żołnierzy Wehrmachtu z Lublina w 1944 rozpoczął wykłady na UMCS. W 1950 został nominowany do nagrody Nobla w dziedzinie medycyny za wyjaśnienie zagadki zjawiska konfliktu serologicznego między matką a płodem. W 1952 utworzył we Wrocławiu Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, którego został dyrektorem. Profesor zmarł 7 marca 1954 roku we Wrocławiu. Pozostawił po sobie blisko 400 prac naukowych, które mają olbrzymie znaczenie w dziedzinie biologii, medycyny, a także w prawie (w kwestii ustalenia ojcostwa).

hirszfeld

1864

Na stokach Cytadeli warszawskiej Rosjanie powiesili generała Romualda Traugutta, dyktatora Powstania styczniowego, i jego bliskich współpracowników. Generał Traugutt był ostatnim prezesem Rządu Narodowego, początkowo służył w armii rosyjskiej. Po wybuchu walk przeszedł na stronę powstańców. 17 października 1863 r. po upadku Rządu Narodowego został wybrany na przywódcę Powstania styczniowego. Realizował program ,,czerwonych”. Był zwolennikiem bezkompromisowej walki z zaborcą. Generał Traugutt odtworzył centralne władze państwowe, zreorganizował siły powstania, próbował powołać pospolite ruszenie chłopów, nawiązał kontakty z europejskimi ruchami rewolucyjnymi i demokratycznymi. Generał Traugutt został pojmany przez rosyjską policję w kwietniu 1864 roku. Osadzono go na Pawiaku, a później w X Pawilonie Cytadeli warszawskiej. Rosjanie próbowali wydobyć od niego informacje dotyczące dowódców powstania, jednak generał nikogo nie wydał. W jednym z listów z carskiego więzienia napisał: „Bóg włada losami ludów, a choćby szubienica, to jednym więcej triumfem i czy odwrót, czy też naprzód, idźcie według potrzeby, jaką sprawa Ojczyzny wskaże”. Kardynał Stefan Wyszyński uznał generała Traugutta za męczennika za Wiarę i Ojczyznę powieszonego i starał się o jego beatyfikację.

cytadela

1772

W Petersburgu podpisany został traktat rozbiorowy nazywany pózniej pierwszym rozbiorem Polski. Austria otrzymała całą południową Polskę po Zbrucz ze Lwowem, ale bez Krakowa (83 tys. km² oraz 2,7 mln mieszkańców). Przy czym już w 1770 r. Austria samorzutnie przejęła Spisz i powiaty nowotarski , nowosądecki i czorsztyński. Prusy anektowały Warmię i Prusy Królewskie ( Pomorze Gdańskie), lecz bez Gdańska i Torunia (36 tys. km² oraz 600 tys. mieszkańców). W ten sposób król Prus Fryderyk II Wielki zrealizował swe wieloletnie marzenia o państwie na jednolitym obszarze od Niemna do Łaby . Rosja zagarnęła Inflanty Polskie oraz wschodnie, peryferyjne krańce Rzeczypospolitej za Dnieprem , Drucią i Dźwiną (województwa: mścisławskie , witebskie i połockie oraz część mińskiego i inflanckiego – ogółem 92 tys. km² oraz 1,3 mln mieszkańców), utrzymując poza tym swój protektorat nad resztą okrojonego kraju. Polska straciła 211 tys. km² i 4,5 miliona ludności.

1844

W Warszawie urodził się Ludwik Hirszfeld - polski profesor doktor habilitowany żydowskiego pochodzenia, wybitny serolog, bakteriolog i immunolog, który odkrył prawa dziedziczenia grup krwi, zaproponował oznaczenie grup krwi A, B, AB i O (którymi obecnie się posługujemy) oraz oznaczył czynnik Rh i odkrył przyczynę konfliktu serologicznego.

Studiował medycynę na Uniwersytetach w Würzburgu i Berlinie. Był asystentem w Instytucie Badań Raka w Heidelbergu oraz w Zakładzie Higieny Uniwersytetu w Zurychu. W czasie I wojny światowej zwalczał epidemię tyfusu plamistego w Serbii. W czasie okupacji hitlerowskiej został przesiedlony do warszawskiego getta, gdzie nielegalnie zajmował się leczeniem chorych na tyfus. W lipcu 1942 roku uciekł z getta i ukrywał się pod fikcyjnym nazwiskiem. Po wyparciu żołnierzy Wehrmachtu z Lublina w 1944 rozpoczął wykłady na UMCS. W 1950 został nominowany do nagrody Nobla w dziedzinie medycyny za wyjaśnienie zagadki zjawiska konfliktu serologicznego między matką a płodem. W 1952 utworzył we Wrocławiu Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, którego został dyrektorem. Profesor zmarł 7 marca 1954 roku we Wrocławiu. Pozostawił po sobie blisko 400 prac naukowych, które mają olbrzymie znaczenie w dziedzinie biologii, medycyny, a także w prawie (w kwestii ustalenia ojcostwa).

hirszfeld


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More