/Polska

23 sierpnia

2022

holeckategoniepowie

2021

Frasyniuk o Wojsku Polskim na granicy z Białorusią

1943

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_na_%C5%82uku_kurskim

1939

W nocy z 23/24 sierpnia 1939 roku w Moskwie, po krótkich negocjacjach podpisany został pakt o nieagresji między III Rzeszą i ZSRR tzw. Pakt Ribbentrop-Mołotow. Nazwa paktu pochodziła od nazwisk, które nosili ministrowie spraw zagranicznych III Rzeszy (Joachim von Ribbentrop) i ZSRR (Wiaczesław Mołotow). Pakt zawierał tajny protokół dodatkowy dotyczący podziału ziem i stref wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej. W jednym z punktów czytamy: „W razie terytorialnych i politycznych zmian na obszarach należących do państwa polskiego strefy interesów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu.” Oprócz tego III Rzesza dała Kremlowi wolną rękę w odniesieniu do Finlandii, Łotwy, Estonii, rumuńskiej Besarabii. Traktat umocnił pozycję III Rzeszy i ułatwił jej zaatakowanie Polski. Po agresji III Rzeszy na Polskę 1 września 1939 r., Armia Czerwona 17 września 1939 r. zaatakowała od wschodu i zajęła ziemie polskie. Ostatecznego porozumienia co do podziału terytorium II Rzeczpospolitej obaj agresorzy dokonali na mocy Traktatu o granicach i przyjaźni z 28 września 1939 r.

pakt

pakt2

1905

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Klimuszko - człowiek którzy przewidział, że w Polsce będą winnice.

1901

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ozjasz_Szechter

1754

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_XVI porównany to Tezosa (XTZ)


Pakt Ribbentrop-Mołotow


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More