/Wielki Strajk Chłopski

16 sierpnia

2020

Białoruś

protesty bialorus

1971

Nixon severs convertibility between US dollar and gold.

goldnixon

1943

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_w_getcie_bia%C5%82ostockim

1937

https://pl.wikipedia.org/wiki/Strajk_ch%C5%82opski_(1937)

1919

https://pl.wikipedia.org/wiki/I_powstanie_%C5%9Bl%C4%85skie

1905

W Bydgoszczy przy ulicy Wileńskiej 6 urodził się Marian Adam Rejewski pseudonim ,,Pierre Ranaud”- magister filozofii, porucznik oddziałów radiowywiadowczych Polskich Sił Zbrojnych, wybitny matematyk i kryptolog, który w 1932 roku rozwiązał przy współpracy z Henrykiem Zygalskim i Jerzym Różyckim szyfr niemieckiej maszyny Enigma, czyli najważ­niej­szej maszyny szyfru­jącej używanej przez hitle­row­skie Niemcy. Sukces odniesiony przez krypto­logów z Biura Szyfrów umożliwił odczy­ty­wanie przez Brytyj­czyków zaszy­fro­wanej korespon­dencji niemiec­kiej podczas II wojny światowej przyczy­niając się do wygrania wojny przez aliantów.

rejewski

1794

W czasie insurekcji kościuszkowskiej do obiegu weszły pierwsze polskie banknoty. Pomysł ten będący nowym sposobem finansowania armii zrodził się w głowie samego Tadeusza Kościuszki, który inspirowany doświadczeniami amerykańskimi postanowił rozwiązanie to przenieść na polski grunt. Nazwa “banknot” nie była wtedy jednak nikomu znana, używano określenia “bilet skarbowy”. Ciekawostką jest fakt, że już wtedy w Polsce istniały kantory, w których można było dokonywać transakcji w formie ,jak to dziś mówimy “rozmieniania na drobne”. Wartość wyemitowanych wówczas papierowych pieniędzy wyniosła prawie 8 milionów ówczesnych złotych.


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More