/Wielki Strajk Chłopski

16 sierpnia

2021

Amerykanie opuszczają Afganistan a to jest efekt:

efektdzialanamerykanskich

2020

Białoruś

protesty bialorus


We must pass The Great Filter - Elon Musk


1971

Nixon severs convertibility between US dollar and gold.

goldnixon

1945

W Moskwie delegacje polska i radziecka podpisały umowę na podstawie której wschodnią granicą Polski stała się tzw “Linia Curzona (nazwana od nazwiska brytyjskiego ministra spraw zagranicznych lorda Georgea Curzona ,który pierwszy w 1919 roku uznał zachodnią granicę Rosji z 1795 roku za linię demarkacyjną rozdzielającą wojska polskie i rosyjskie). Z polskiej strony porozumienie podpisał premier Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej Edward Osóbka Morawski. Stronę rosyjską reprezentował minister spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow.

curzon

1943

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_w_getcie_bia%C5%82ostockim

1937

https://pl.wikipedia.org/wiki/Strajk_ch%C5%82opski_(1937)

1919

https://pl.wikipedia.org/wiki/I_powstanie_%C5%9Bl%C4%85skie

1905

W Bydgoszczy przy ulicy Wileńskiej 6 urodził się Marian Adam Rejewski pseudonim ,,Pierre Ranaud”- magister filozofii, porucznik oddziałów radiowywiadowczych Polskich Sił Zbrojnych, wybitny matematyk i kryptolog, który w 1932 roku rozwiązał przy współpracy z Henrykiem Zygalskim i Jerzym Różyckim szyfr niemieckiej maszyny Enigma, czyli najważ­niej­szej maszyny szyfru­jącej używanej przez hitle­row­skie Niemcy. Sukces odniesiony przez krypto­logów z Biura Szyfrów umożliwił odczy­ty­wanie przez Brytyj­czyków zaszy­fro­wanej korespon­dencji niemiec­kiej podczas II wojny światowej przyczy­niając się do wygrania wojny przez aliantów.

rejewski

1794

W czasie insurekcji kościuszkowskiej do obiegu weszły pierwsze polskie banknoty. Pomysł ten będący nowym sposobem finansowania armii zrodził się w głowie samego Tadeusza Kościuszki, który inspirowany doświadczeniami amerykańskimi postanowił rozwiązanie to przenieść na polski grunt. Nazwa “banknot” nie była wtedy jednak nikomu znana, używano określenia “bilet skarbowy”. Ciekawostką jest fakt, że już wtedy w Polsce istniały kantory, w których można było dokonywać transakcji w formie ,jak to dziś mówimy “rozmieniania na drobne”. Wartość wyemitowanych wówczas papierowych pieniędzy wyniosła prawie 8 milionów ówczesnych złotych.

1264

Statut kaliski

Więcej: Przywilej żydowski Bolesława [Pobożnego] i jego potwierdzenia , „Biblioteka Warszawska”, t. I, 1880, s. 438 [dostęp 2016-02-03], Cytat: Opierając się na tém wszystkiém, stanowczo twierdzimy, że przerobiony przywilej Bolesława, jest fabrykatem czasów po Kazimierzu W[ielkim]. Dopiéro téż teraz pojmujemy, dlaczego żydzi poznańscy przedstawiając go do potwierdzenia Kazimierzowi Jagiellończykowi, nie przedstawili oryginału onego, ale kopią, bo oryginału rzeczywiście nigdy nie było, a powołanie się na pożar w Poznaniu było tylko zręczném skorzystaniem z okoliczności, zresztą prawdziwéj. (pol.).


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More