/MicroStrategy Incorporated

12 sierpnia

2020

“Uważamy, że globalna akceptacja, rozpoznawalność marki, energiczność ekosystemu, dominacja, strukturalna odporność, użyteczność technologiczna i etos społeczności bitcoina są przekonującymi dowodami na to, że bitcoin jest najlepszym długoterminowym aktywem dla tych szukających tzw. “store of value”. Bitcoin to cyfrowe złoto - to pieniądz twardszy, silniejszy, szybszy i sprytniejszy niż jakikolwiek inny pieniądz, który go poprzedzał. Spodziewamy się, że jego wartość będzie rosła wraz z postępami w warstwie technologicznej, rosnącą adopcją i coraz większym efektem sieci, który napędzał tak wiele tzw. “category killers” w erze nowożytnej.”

Michael J. Saylor, CEO, MicroStrategy Incorporated

  • Ostre objawy spekulacji

NAJGORSZE ZA NAMI? Mamy za sobą porcję wstępnych danych dotyczących Produktu Krajowego Brutto w większości krajów na świecie w drugim kwartale 2020 roku. Oczywiście zaskoczenia nie ma. Świat się gospodarczo zapadł. Ale drugi kwartał jest już za nami. Czy teraz będzie już tylko lepiej? W ostatnich dniach poznaliśmy porcję danych opisujących sytuację gospodarczą w drugim kwartale 2020 roku. Nie ma co ukrywać, było fatalnie. Nikogo to zresztą nie zdziwiło, wiedzieliśmy przecież co się stało. Odgórne decyzje dotyczące zamrażania gospodarki, strach przed wychodzeniem z domu lub zakaz takiego wychodzenia, pozrywane łańcuchy dostaw, które prowadziły do tego, że jeśli nawet jakiś kraj miał lepszą sytuację epidemiologiczna, to odczuwał gospodarczo problemy innych krajów, wszystko to musiało oczywiście doprowadzić do zapaści. W USA, największej gospodarce globu PKB spadło o 9,5% w ujęciu rocznym. Tak na marginesie medialnie eksploatowano głównie tzw dane zanualizowane, które pokazały spadek PKB aż o 32,9%. Amerykanie posługują się głównie tym pojęciem, oznacza ono hipotetyczną zmianę PKB w ciągu najbliższego roku przy założeniu, że to co się wydarzyło w ostatnim kwartale, z którego mamy dane, będzie miało miejsce do końca tego najbliższego roku. Wróćmy jednak do ujęcia pokazującego wartość z danego kwartału odniesioną do analogicznego kwartału rok temu. Czyli do tego, czym posługujemy się głównie w Europie. W takim ujęciu w Niemczech spadek PKB wyniósł 11,7%, we Włoszech 17,3%, we Francji 19%, a w Hiszpanii nawet 22,1%. Widać wyraźnie, o tym pisałem wielokrotnie, że tam gdzie udział turystyki w tworzeniu PKB jest większy dane muszą być gorsze z uwagi na obszary zamrażania gospodarek. I to, które branże odbudowują się najtrudniej. To już jednak historia. Teraz koncentrujemy się na tym co będzie. A będzie lepiej. Wpompowanie bilionów dolarów i euro ograniczyło skutki zapaści gospodarczej. Uratowało firmy i pracowników, pomogło pośrednio lub bezpośrednio gospodarstwom domowym. Teraz gospodarki ruszają i z pewnością zobaczymy wyraźną poprawę wszystkich wskaźników. Potwierdzeniem tego, że odbudowa pokoronawirusowa będzie szybka są wstępne dane z Chin. Tam apogeum dramatu wydarzyło się w pierwszym kwartale. Drugi kwartał był już na mocnym plusie, PKB wzrosło bowiem o 3,2% w ujęciu rocznym. Oczywiście to wciąż wyraźnie mniej niż przed koronawirusem, kiedy Chiny rozwijały się w tempie 6%, ale jednak widać mocne odbicie. I tak będzie także w innych krajach świata. Polskich danych jeszcze nie mamy. Ale cudu oczywiście nie będzie. Drugi kwartał także pokaże mocne tąpniecie. Z drugiej strony już dzisiaj możemy potwierdzić w polskiej gospodarce to, o czym pisałem przed chwilą. Właśnie pokazał się lipcowy PMI, wskaźnik optymizmu menadżerów, z sektora przemysłowego. Osiągnął on poziom 52,8 pkt, wyraźnie zatem lepiej, niż w czerwcu, kiedy mieliśmy 47,2 pkt. Przypomnę, że najniższą wartość, absolutnie katastrofalną, czyli 31,9 pkt, mieliśmy w kwietniu. Był to zresztą najgorszy wynik od rozpoczęcia liczenia PMI w Polsce, czyli od roku 1998. Istotne jest jednak nie tylko to, że PMI rośnie, ale że przekroczył w końcu poziom 50 pkt. Ostatni raz taką sytuację mieliśmy w naszym kraju pod koniec 2018 roku. A przekroczenie 50 pkt oznacza przejście na „dobrą stronę mocy”. Gospodarka powinna się rozwijać. Oczywiście biorąc pod uwagę charakter liczenia PMI nie musi to oznaczać, że PKB będzie na plusie. Może być też tak, że minus będzie zdecydowanie mniejszy. No i to jest realna prognoza, jeśli chodzi o trzeci kwartał. Pamiętajmy jednak o jednym. Wskaźniki będą się poprawiać. I to wyraźnie. Ale nie oznacza to absolutnie, że kryzys koronawirusowy się skończył. Programy wsparcia albo się wyczerpały albo wyczerpują. Nowe będą znacznie uboższe, także w Polsce. Firmy zderzają się z nową rzeczywistością, pracownicy z realiami nowego rynku pracy. Owszem, jeśli nawet np. w Niemczech w trzecim kwartale spadek PKB wyniesie 3%, a nie prawie 12% będzie to skokowa wręcz poprawa. Ale to dalej spadek o 3%. W normalnej sytuacji, bez koronawirusa, mówilibyśmy o głębokiej recesji. Takiej, która powoduje gwałtowny wzrost ilości upadłych firm i zwiększenie bezrobocia. I to jest scenariusz na najbliższe miesiące. Biliony dolarów czy euro zasypały w znaczący sposób dziurę wygenerowaną zatrzymaniem gospodarek w drugim kwartale. Ale teraz zderzymy się już z realiami działającej gospodarki. Działającej znacznie słabiej, niż pod koniec 2019 roku. A zatem nie możemy niestety ogłosić końca kryzysu. Dla wielu z nas, także w Polsce, bez postojowego, bez tarczy finansowej, ten kryzys dopiero się zaczyna. A zatem poprawę wskaźników opisujących gospodarkę trzeba dobrze rozumieć. I oczywiście zakładam tu, że ewentualne drugie uderzenie koronawirusa nie będzie miało takich skutków gospodarczych. Bo jeśli będzie miało, jeśli znowu dojdzie na przykład do zamrażania całych branż, to skutki gospodarcze będą dramatyczne. Drugi raz nie będzie się dało pożyczyć czy wydrukować ponad 18 bilionów dolarów w skali świata. A jeśli nawet to konsekwencje tego będa katastrofalne.


1944

Powstanie warszawskie: Winston Churchill po raz kolejny depeszował do Józefa Stalina, pytając o pomoc dla powstańców. “Zastanawiamy się nad reakcją światowej opinii publicznej, gdy walczący z nazistami powstańcy zostaną pozostawieni sami sobie. Uważamy, że wszyscy trzej powinniśmy uczynić wszystko, co w naszej mocy, by uratować tylu polskich patriotów, ile się tylko da. Liczymy, że wesprzecie polskich patriotów z Warszawy natychmiastowymi zrzutami zaopatrzenia i amunicji - chyba że zgodzi się Pan niezwłocznie wesprzeć w tym zadaniu nasze samoloty? Wyrażamy nadzieję, że się Pan na to zgodzi. Pośpiech jest tu wyjątkowo ważny”. Stalin nie miał zamiaru się uginać pod presją sojuszników. Sprzymierzeńcy nie chcieli na niego zanadto naciskać. Stalin odbił piłeczkę w stronę aliantów depeszą: “Władze radzieckie oczywiście nie mogą sprzeciwiać się zrzutom broni dokonywanym przez brytyjskie i amerykańskie samoloty w rejonie Warszawy, gdyż jest to sprawa samych Brytyjczyków i Amerykanów. Jednak zdecydowanie sprzeciwiają się temu, by amerykańskie i brytyjskie samoloty, po dokonaniu zrzutów broni w rejonie Warszawy, lądowały na terytorium ZSRR, gdyż rząd radziecki nie życzy sobie jakichkolwiek związków - czy to pośrednich, czy bezpośrednich - z awanturą w Warszawie”.

winston


Prezydent Władysław Raczkiewicz (zdjęcie) zwrócił się do papieża Piusa XII za apelem o ujęcie się i modlitwę w intencji mordowanej przez Niemców ludności cywilnej Warszawy. Tego samego dnia wystosował również telegram do Roosvelta i Churchilla z prośbą o natychmiastową pomoc dla stolicy Polski.

raczkiewicz


1976

Rząd Piotra Jaroszewicza wprowadził reglamentowaną sprzedaż cukru. Decyzja ta miała być reakcją na tak zwane “ostre objawy spekulacji”. Tego samego dnia opublikowano komunikat następującej treści: “W ostatnich dwóch miesiącach, mimo kierowania na zaopatrzenie rynku wystarczających dla tego okresu ilości cukru, zaistniał nadmierny wykup tego artykułu, brak ciągłości sprzedaży i wystąpiły ostre objawy spekulacji. Po rozpatrzeniu całokształtu tego problemu, w trosce o zapewnienie normalnego i sprawiedliwego zaopatrzenia w cukier wszystkich ludzi pracy i ich rodzin, [Rada Ministrów] postanowiła wprowadzić na okres przejściowy sprzedaż cukru, na podstawie biletów towarowych w ilości dwa kilogramy cukru miesięcznie na każdego”

1949

Zamordowany https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Koz%C5%82owski_(1910%E2%80%931949)


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More