Notatki historyczne Tomka

“You may not be interested in war, but war is interested in you.”

Ursula von der Leyen

22 września

2020 Ursula von der Leyen zaprezentowała swoją wizję Europy. To Europa traktująca suwerenne państwa narodowe jako zbędne obciążenie. Dlatego…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
2 min read