Notatki historyczne Tomka

“You may not be interested in war, but war is interested in you.”

Merkle Tree

2 lutego

2023 Decyzja Fed zgodna z oczekiwaniami (25 pb podwyżki). Jednak konferencja Jerome Powella może nieco dziwić brakiem jastrzębich akcentów…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
15 min read